Kosztowne odpady

Prawie 1 700 000 zł kosztuje mieszkańców Kalisza wywóz śmieci z nielegalnego składowiska, które odkryto w miejscu budowy połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych.

"Stwierdziliśmy to wysypisko śmieci w trakcie podjęcia prac, w szczególności w trakcie wykonywania robót ziemnych, czyli w miesiącu maju, czerwcu. Odpady są zakwalifikowane jako odpady komunalne. Mając na uwadze potrzebę, konieczność zapewnienia trwałości realizowanej inwestycji drogowej podjęta została decyzja o wywozie i utylizacji tych śmieci" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.


na fot.: Krzysztof Gałka / dyrektor ZDM w Kaliszu

W sumie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie przewieziono prawie 2 000 ton śmieci. Koszt utylizacji mają ponieść mieszkańcy, bo składowisko powstało przed rokiem 1980.

"A więc w czasie kiedy przepisy dotyczące ochrony środowiska nie uniemożliwiały składowania takich odpadów. Także trudno tu mówić dzisiaj o nielegalności tych odpadów, w oparciu o ówczesne przepisy prawa odpady te mogły być składowane. My jako Zarząd Dróg Miejskich nie mieliśmy żadnej wiedzy absolutnie, że na takie miejsce natrafimy" - dodał dyrektor Gałka.

Sprawa zbulwersowała radnych. Uważają oni, że Miasto przez wiele miesięcy zwlekało z poinformowaniem ich o odkrytym nielegalnym wysypisku i o konieczności zapłacenia za utylizację odpadów z miejskiej kasy.

"Jest w tej sprawie kilka znaków zapytania. Pierwsze pytanie to takie, że niby wszyscy w mieście wiedzą, że tam było wysypisko śmieci, a Miasto przy wywłaszczeniu terenu nie wiedziało. Pan prezydent Krystian Kinastowski już w kwietniu zabezpieczył w budżecie miasta prawie 1 800 000 na wydatki, na zawarte kontrakty, prawdopodobnie poszło to na utylizację tych odpadów" - powiedział radiuCENTRUM radny Polski 2050 Eskan Darwich.


na fot.: Eskan Darwich / Polska 2050

Po doniesieniach radnych oraz medialnych prokuratura zleciła policji sprawdzenie czy mogło tu dojść do popełnienia przestępstwa. Na razie nie wszczęła postępowania.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).