Kosmonautyka w Kaliszu

W Kaliszu będzie można studiować lotnictwo i kosmonautkę oraz biogospodarkę. Akademia Kaliska właśnie otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów. Jak powiedział radiuCENTRUM prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni zwłaszcza ten pierwszy kierunek wynika bezpośrednio z potrzeb społeczno-gospodarczych regionu kaliskiego:

"Akademia Kaliska jest członkiem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Firmy z branży lotniczej takie jak: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz, Meyer Tool Poland, czy Teknequip Kalisz od dłuższego czasu zgłaszały na konieczność utworzenia kierunku lotnictwo i kosmonautyka".

Powstaniem tego kierunku zainteresowany jest także Aeroklub Ostrów Wielkopolski, który będzie uczestniczył w procesie kształcenia przyszłych pilotów. Większość wymienionych firm wytwarza elementy m.in. silników lotniczych, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie. I właśnie one będą przedmiotem kształcenia studentów na nowych studiach inżynierskich. Jak się okazuje jest też ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie inżynierii kosmicznej i satelitarnej.

"Okazuje się, że kosmonautyka jest bardzo popularnym kierunkiem w Polsce. Nasze działania zmierzające do uruchomienia kierunku lotnictwo i kosmonautyka poparła także Polska Agencja Kosmiczna. Szefowie tej agencji bardzo się ucieszyli że kolejna uczelnia będzie miała ten kierunek. Obecnie na dużych politechnikach na jedno miejsce na tym kierunku ubiega się od 10 nawet do 15 osób" - dodaje rektor.

na fot.: prof. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej

Co więcej Polska Agencja Kosmiczna zadeklarowała współpracę w organizacji praktyk i stażów studenckich w krajowych i zagranicznych ośrodkach przemysłu kosmicznego oraz w samej Agencji.

Tymczasem studenci drugiego kierunku - biogospodarki zdobędą wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i stosowania paliw alternatywnych, poznają najnowsze technologie z zakresu wdrażania odnawialnych źródeł energii. Oba nowe kierunki ruszą już w październiku w nowym roku akademickim.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).