Kolejna zmiana

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości - od kwietnia tak będzie się nazywała Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z kampusem mundurowym w Kaliszu. To kolejna zmiana nazwy uczelni która funkcjonuje w kaliskim Szczypiornie.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie w Dzienniku Ustaw zostało właśnie opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Od 1 kwietnia uczelnia, której kampus mundurowy znajduje się w Kaliszu będzie nosiła nazwę "Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości". Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Wraz ze zmianą nazwy uczelni pojawi się również nowa strona internetowa placówki.

Uczelnia kształcąca kadry więzienne w Kaliszu ma ponad 70-letnią tradycję. Przez wiele lat szkoła w Szczypiornie funkcjonowała jako Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. W połowie 2019 roku została przekształcona w kampus mundurowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).