Jesień lata uniesień ;)

Kalendarzowa, astronomiczna i ta najbardziej odczuwalna - termiczna. Chcąc nie chcąc, z nowym tygodniem, czyli od 23 września, mamy jesień - przynajmniej w kalendarzu, choć tegoroczna data kalendarzowa pokryje się też z astronomiczną "wersją" jesieni. Ale przez co najmniej kilka dni będzie raczej schyłkiem lata.

Mimo chłodnych wieczorów i zimnych poranków słońce - na pewno do połowy tygodnia - ma nas nieźle dogrzewać. Synoptycy mówią nawet o temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza. Wyraźnego ochłodzenia jeszcze nie widać - masowych ptasich odlotów do ciepłych krajów również.

Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 °C.

Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień (Źródło: wikipedia.org).

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).