Podmieniają ?

Na Rosję i Białoruś nałożone zostały liczne sankcje gospodarcze, a produkty pochodzące z tych krajów są wycofywane ze sklepowych półek. Jak jednak przekazują za pośrednictwem Linii Interwencyjnej radiaCENTRUM słuchacze, w hurtowniach na terenie powiatu kaliskiego zaobserwowano przypadki przepakowywania produktów rolnych z kartonów białoruskich czy rosyjskich w kartony sugerujące pochodzenie polskie produktów. Czy można jakkolwiek spróbować zapobiegać, czy zgłaszać taki proceder powiedziała radiuCENTRUM Anna Wolska - dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: "Taki sygnał może zgłosić konsument bądź inny uczestnik rynku np. producent czy handlowiec. Jeżeli chodzi o inne sygnały, które dotyczą innych artykułów rolno-spożywczych niż owoce i warzywa, to otrzymujemy takie sygnały również od różnych organizacji, przedsiębiorców, czy stowarzyszeń. Sygnały konsumenckie najlepiej zgłaszać do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych".

Ważne jest, aby takie zgłoszenie nie było anonimowe. Zgłoszenie anonimowe co prawda będzie uwzględnione, jednakże jedynie podczas planowej kontroli. Zgłoszenie, w którym zgłaszający jest ujawniony, rozpatrywane jest niezwłocznie i inspektorzy wojewódzcy mają możliwość o jego wynikach kontroli informować na bieżąco zgłaszającego. Jak natomiast można zgłosić proceder przepakowywania produktów?

"Sygnały konsumenckie można zgłaszać drogą pocztową tradycyjną, drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczta elektroniczną. Można je zgłaszać również faksem. Istnieje również możliwość zgłoszenia bezpośredniego, osobistego w siedzibie wojewódzkiego lub głównego inspektoratu i wówczas taki sygnał konsumencki zgłaszany jest ustnie do protokołu" - dodaje Anna Wolska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z pakowaniem produktów inspektorat wydaje decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej na winnego takiemu procederowi. W przypadku stwierdzenia, iż hurtownik czy sprzedawca, może popełniać przestępstwo, wojewódzki inspektor ma obowiązek złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury lub na policję.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).