Służą na granicy

Policjanci z Kalisza, z Ostrowa i innych komend naszego regionu na granicy z Białorusią. Od początku października obowiązuje rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego w strefie przygranicznej.

Pytani o delegowanie funkcjonariuszy na granicę, rzecznicy prasowi komend miejskich, powiatowych, jak i rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tłumaczą, że takich informacji udzielać nie mogą i odsyłają dziennikarzy do Komendy Głównej Policji.

"Potwierdzam, że w związku z obecną sytuacją przy granicy z Białorusią skierowano również funkcjonariuszy z garnizonu wielkopolskiego" - odpowiedział dość zdawkowo na pytania radiaCENTRUM kom. Piotr Świstak — funkcjonariusz wydziału prasowo-informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Na pytania, z których komend policjanci wysyłani są na granicę, czy do działań jest dysponowany policyjny sprzęt z komend miejskich i powiatowych — odpowiedzi nie padły. Tajemnicą pozostaje też fakt, z jakich formacji policjanci są delegowani do działań. Biuro prasowe KGP informuje, że w rozumieniu przepisów ustawy o Policji udzielenie odpowiedzi na takie pytania mogłoby narazić bezpieczeństwo "form i metod realizacji zadań, obiektów własnych policji oraz funkcjonariuszy".

Komisarz Piotr Świstak podkreśla też, że zgodnie z rozporządzeniem o stanie wyjątkowym "wprowadzono ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji".

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).