InVitro z obywatelskiego ?

Do kaliskiego ratusza wpłynął wniosek w sprawie zabezpieczenie środków w budżecie miasta na procedurę InVitro. Związane jest to z przygotowanym projektem do budżetu obywatelskiego na rok 2024. Autorami projektu są kaliscy radni Dariusz Grodziński i Marcin Małecki oraz dwie działaczki społeczne Agnieszka Świderska i Magdalena Sekura-Nowicka. Kwota, jaka miałaby być niezbędna dla realizacji programu leczenia niepłodności to 120 000 zł.

"W ramach tego projektu chcemy wesprzeć wszystkie osoby zmagające się z tym problemem, mieszkańców Kalisza, żeby pomóc im w ich podstawowym prawie, jakim jest posiadanie dziecka. Dzięki temu projektowi mamy w ogóle możliwość walki z problemem znanym nie tylko tutaj lokalnie, ale również na terenie całej Polski, problemem niskiej dzietności i bardzo małej liczby urodzeń. Ja tylko przypomnę, Kalisz się wyludnia i ważne jest, abyśmy w tym aspekcie działali bardzo prężnie" - powiedziała radiuCENTRUM Agnieszka Świderska - współautorka projektu.

Jak przyznają sami wnioskodawcy, kwota 120 000 zł nie wzięła się z sufitu, a ma pomóc wesprzeć pary w ich drodze ku rodzicielstwu.


na fot. od lewej: Marcin Małecki, Agnieszka Świderska, Dariusz Grodziński / wnioskodawcy wpisania projektu InVitro do Budżetu Obywatelskiego Kalisza na rok 2024

"Problem jest niebanalny, bo dotyczy 15 - 20% kaliszanek i kaliszan, którzy zmagają się z problemem niepłodności pierwotnej lub wtórnej i starają się o dziecko. Problem ten dotyczy w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet. Ja od samego początku mojej pracy w radzie miasta przypominam w interpelacjach panu prezydentowi o tych około 20% mieszkańców naszego miasta. Niestety, na razie zawsze jest odpowiedź, że te pieniądze trzeba przeznaczyć na szczepienia przeciwko grypie, na jakieś inne cele prozdrowotne czy też niezwiązane ze zdrowiem publicznym. Tych pieniędzy nigdy nie ma. Są za to pieniądze na zatrudnianie firm prywatnych do przeprowadzania sondaży za 80 000 czy nawet 100 000 zł" - powiedział radiuCENTRUM Marcin Małecki - kaliski radny miejski klubu koalicji obywatelskiej.

Jak podkreślają autorzy projektu, logiczne jest, że ta kwota nie wystarczy dla wszystkich. Ze względów proceduralnych konieczne było również określenie stosownych regulacji co do tego, kto z programu będzie mógł skorzystać.

graf.: Diagnoza Strategiczna Miasta Kalisza

"Bardzo ostrożnie, w warunkach kaliskich, żeby nie dać żadnego pretekstu do odrzucenia tego projektu z przyczyn formalnych, musieliśmy określić grupę docelową kwalifikacji osób do programu. Czyli zgodnie z przepisami o leczeniu niepłodności są to pary, czyli małżeństwa i związki partnerskie określone przepisami prawa, gdzie kobieta jest w wieku od 20 do 40 lat z tym zastrzeżeniem, że na podstawie najnowszych osiągnięć świata medycyny i nauki można już kwalifikować kobiety do 45 roku życia" - powiedział radiuCENTRUM Dariusz Grodziński - kaliski radny miejski klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak przekonują autorzy projektu czas oddać tę sprawę pod ocenę kaliszanom, aby to oni mogli jasno określić się w sprawie InVitro. Program przewiduje dofinansowanie 3 zabiegów procedury zapłodnienia InVitro dla pary na poziomie 5000 zł dla każdego zabiegu.

Możliwe, iż nawet budżet miasta nie zostałby znacząco obciążony w związku z zaoszczędzonymi pieniędzmi z programu profilaktyki HPV, którego nie będą musiały prowadzić już samorządy na rzecz przejęcia tych obowiązków przez państwo.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).