HISTORIA WARTA UWAGI

Cykl pełnych humoru opowieści na temat bliższych i dalszych dziejów Kalisza oraz regionu. Malowniczo zinterpretowane historie - warte uwagi.

Dla słuchaczy radiaCENTRUM opowiada Piotr Sobolewski – znany kaliski przewodnik turystyczny, wielki znawca i pasjonat historii lokalnej. Nowych odcinków słuchajcie w środy i piątki, godz. 11:15.

NEWS nr 2: 

N