Efekty kwesty

6677,60 złotych to finansowy efekt tegorocznej XX kwesty na ratowanie zabytkowych cmentarzy w Kaliszu. Jubileuszowa zbiórka ze względu na pandemię zamiast na Cmentarzu Komunalnym była prowadzona w internecie. Jednak zebrana suma pozwoli na spłacenie poprzedniego i rozpoczęcie nowego zadania.

Obostrzenia sanitarne i zamknięcie nekropolii sprawiły, że w tym roku - pierwszy raz od 20 lat wolontariusze nie mogli zbierać datków w dniu 1 listopada bezpośrednio na Cmentarzu Komunalnym. W zamian można było wpłacać datki na specjalnie utworzone konto, lub wrzucić do jedynej czerwonej puszki, która była wystawiona w biurze Oddziału PTTK w Kaliszu przy ul. Targowej 2. Ostatecznie na konto kwesty wpłynęło 6 475 złotych. Z tego 3475 złotych pochodziło od indywidualnych osób, natomiast 3 000 złotych wpłaciło Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz. Właśnie grób tej zasłużonej nauczycielki został odrestaurowany w ubiegłym roku.

Do tradycyjnej puszki trafiło ponad 200 złotych. Za zebrane środki uda się uregulować ostatnią ratę w wysokości 2619 złotych za wykonany już remont nagrobka Haliny Sutarzewicz. Pozostałe, nieco ponad 4 000 złotych zostanie zdeponowane na lokacie na poczet kolejnego zadania. Będzie to kompleksowa renowacja na Cmentarzu Prawosławnym nagrobka Marii i Anny Daragan - córek Michała Piotrowicza Daragana, carskiego gubernatora Kalisza.
W ubiegłym roku podczas tradycyjnej zbiórki na cmentarzu do puszek trafiło ponad 12 000 złotych. Przez 20 lat trwania kwesty udało się zebrać blisko 160 000 złotych. Dzięki zebranym środkom wyremontowano kilkanaście grobowców na zabytkowych kaliskich cmentarzach.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).