Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest w ten wtorek. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Idea powstała z powodu pogłębiającego się zjawiska nietolerancji, przemocy, rasizmu i nazizmu.

Ten dzień w obliczu wspomnień haniebnego marszu z 11 listopada, powinien być szczególnie ważny dla Kalisza. Mieszkańców radioCENTRUM zapytało więc o to, czym dla nich jest tolerancja:

"To akceptowanie decyzji innych ludzi."

"To szacunek wobec innych, rozumienie każdej osoby bez względu na to, kim jest."

"Tolerancja to akceptacja drugiego człowieka bez względu na jego dobry, czy złe cechy. Tolerujmy się!"

"To szacunek wobec innych, nieobrażanie ludzi, traktowanie wszystkich równo."

Tolerancja to też uszanowanie obcych narodowości i wpisanych w nie różnic kulturowych. To wyrozumiałość dla odmienności, uznanie innych opinii i wartości.

Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności. W Międzynarodowy Dzień Tolerancji działania na jej rzecz skierowane są do placówek i szerszego kręgu społeczeństwa i mają na celu uświadomienie, jak bardzo na co dzień brakuje nam zrozumienia i akceptacji.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).