Dotacje na remonty

Przez cały lisotpad będzie można składać wnioski o dotacje z budżetu Kalisza na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Miasto przewidziało na ten cel 1 000 000 złotych.
"O dotacje mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji" - powiedziała radiuCENTRUM Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji UM w Kaliszu: "Jest to obszar tożsamy z obszarem rewitalizacji utworzonym w 2016 roku, czyli praktycznie jest to ścisłe centrum. Obszar ograniczony Aleją Wojska Polskiego, ulicą Poznańską, Szlakiem Bursztynowym, fragment przechodzi przez tereny Parku Miejskiego, następnie mamy ulice: Łódzką, Ciepłą, Warszawską aż do gen. Sikorskiego".


na fot.: Izabela Grześkiewicz / Biuro Rewitalizacji (pierwsza z lewej)

Wnioski muszą dotyczyć działań rewitalizacyjnych, czyli robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, prac konserwatorskich lub restauratorskich. Dotacja może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów własnych i musi zostać wykorzystana w 2019 r.

Wnioski będą dostępne w Biurze Rewitalizacji w ratuszu, a także na stronie internetowej miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwasniewska@rc.fm

Nazwisko: 

Marta Kwaśniewska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).