Covidowe ulgi

Ulgi w czynszach dla kaliskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w lokalach należących do miasta. Taką decyzję podjął prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, który powiedział radiuCENTRUM, że wprowadzenie obniżek ma oczywiście związek z epidemią koronawirusa w Polsce:

"Miasto oczywiście, na tyle, na ile jest to możliwe będzie pomagać naszym lokalnym przedsiębiorcom. Przecież w naszym interesie jest to, by oni możliwie z jak najmniejszym uszczerbkiem przeszli przez okres pandemii. Zwłaszcza, że wprowadzane są kolejne obostrzenia i dla niektórych branż i niektórych przedsiębiorców oznacza to praktycznie brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej".

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Proponowane obniżki zależne będą od stopnia spadku obrotów w stosunku do listopada 2019 roku. Na razie ulgi obejmą listopad i grudzień.

"Jeżeli przedsiębiorcy będą w stanie wykazać się spadkiem obrotów, wówczas będą mogli uzyskać chociażby obniżenie czynszu w naszych miejskich lokalach, nawet do 100%. Oczywiście, jeżeli będzie to zasadne i rzeczywiście ten spadek będzie znaczny. Będziemy w stanie także, w uzasadnionych przypadkach, zwalniać przedsiębiorców z płacenia podatku od nieruchomości. Dlatego zachęcam, by skorzystać z tej możliwości" - dodaje prezydent Kalisza.

Aby otrzymać ulgę w czynszu przedsiębiorcy muszą złożyć do ósmego dnia kolejnego miesiąca dokument potwierdzający spadek obrotów. Może to być m.in, wydruk z kasy fiskalnej.

Poniżej umieszczamy wielkość proponowanych ulg:


"W przypadku spadku obrotów o 60% lub więcej, przedsiębiorca nie będzie płacił czynszu. - Jeśli spadek obrotów kształtował się na poziomie od 40% do 59%, obniżka wyniesie 50%. W przypadku zmniejszenia obrotów o od 20% do 39%, przedsiębiorca otrzyma ulgę czynszową w wysokości 30%.

Ponadto najemcy, posiadający 50% zniżki w czynszu zgodnie z Zarządzeniem nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz, w przypadku wykazania spadku obrotów o co najmniej 20%, otrzymają dodatkowe 20% ulgi w czynszu.

W przypadku, gdy przedsiębiorca wynajął lokal miejski na działalność gospodarczą po listopadzie 2019, to miesiącem do ustalenia spadku obrotów będzie styczeń lub luty 2020. "

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).