Coraz więcej

O ponad 100 więcej dzieci z Ukrainy uczy się w kaliskich szkołach w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. Ewelina Dudek, naczelniczka wydziału edukacji kaliskiego urzędu miasta przyznaje, że liczba ta od dwóch lat wzrasta:

"W zeszłym roku szkolnym w najwyższym okresie, bo potem też w końcówce roku szkolnego obserwowaliśmy odpływ dzieci z Ukrainy, mieliśmi 689 dzieci. To są nasze publiczne przedszkola jak i szkoły podstawowe i średnie. Natomiast na początku tego roku szkolnego mieliśmy 791 ukraińskich dzieciaków, czyli przeszło 100 uczniów więcej".

na fot.: Ewelina Dudek / naczelniczka wydziału edukacji kaliskiego urzędu miasta

Na poziomie szkół podstawowych są zorganizowane oddziały przygotowawcze. Najwięcej jest ich w Szkole Podstawowej nr 18, ale funkcjonują one jeszcze w SP nr 16 i SP nr 8. Dzieci z Ukrainy uczą się też w odziałach ogólnodostępnych niemal w każdej kaliskiej szkole. Dla nich organizowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

"W tym roku szkolnym na poziomie szkoły podstawowej nie mamy nigdzie zorganizowanego oddziału przygotowawczego. Zresztą taki oddział może funkcjonować dla dziecka, które wchodzi do polskiego oświaty przez pierwszy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli dziecko ma bardzo duże trudności w rozumieniu języka polskiego i tym samym treści wynikającej z podstawy programowej, to może jeszcze przez jeden rok w takim oddziale przygotowawczym funkcjonować. Dalej wchodzi albo do typowego oddziału w placówce, gdze stworzony jest oddział przygotowawczy, bądź do w swojej szkoły rejonowej" - dodała Dudek i przyznała, że w szkołach ponadpodstawowych nie stworzono odziałów przygotowawczych, ponieważ młodzież często zna inny język obcy np. angielski. Dzięki temu starsi uczniowie szybciej odnajdują się w nowych warunkach szkolnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).