Co z obwodnicą ?

Co z obwodnicą Kalisza? Czy wiadomo już na pewno którędy pobiegnie przedłużenie drogi krajowej nr 25, które odciąży miasto i wyprowadzi ruch tranzytowy poza Kalisz? - dopytują słuchacze za pośrednictwem Linii INTERWENCYJNEJ radiaCENTRUM, tel.: 62 503 11 99 / redakcjaatrc.fm.

Jak powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Gałka, szef Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, obecnie brane są pod uwagę wyłącznie dwa warianty przyszłej obwodnicy Kalisza - oba przebiegające poza granicami miasta: "Według ostatnich informacji, jakie otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wynika że w 2022/2023 roku wydana ma być decyzja środowiskowa. Po tej decyzji będzie ogłaszany przetarg przez GDDKiA będzie ogłaszany przetarg. Z pewnością inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Myślę, że realnym terminem fizycznej realizacji - choć nie chciałbym się tu za Generalną Dyrekcję wypowiadać - będzie rok 2025 lub 2026".

Jak powiedział radiuCENTRUM szef Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, pieniądze na budowę obwodnicy Kalisza są zarezerwowane: "Istotne jest, że obwodnica dla Kalisza jest uwzględniona w programie budowy 100 obwodnic. Z tego co wiem, są również zabezpieczone pieniądze na realizację inwestycji. Zakładam więc, że jesteśmy już dość blisko, aby ta obwodnica wreszcie powstała. Kolejnym tematem na pewno będą zabiegi władz miasta o drugą obwodnicę, czyli przebieg drogi krajowej nr 12 - od strony Sieradza, w kierunku Poznania, Leszna.

Odcinek DK25, który powiedzie od Nowych Skalmierzyc do Kokanina, w samym Kokaninie będzie już projektowany pod obejście DK12, która będzie tzw. drugą obwodnicą Kalisza.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).