Rezygnują

Spada liczba uczniów biorących udział w lekcjach religii w Kaliszu. W tym roku szkolnym najmniej chętnych jest w szkołach branżowych - tu blisko połowa uczniów wypisała się z zajęć. Od 3 lat wydział edukacji w Kaliszu odnotowuje, że co 3. uczeń liceum i technikum nie chodzi na religię, ani etykę.

Jak wynika z danych, które przekazał radiuCENTRUM kaliski wydział edukacji, w tym roku szkolnym na lekcje religii w sumie uczęszcza 76% uczniów z 37 szkół, podległych kaliskiemu magistratowi. Największym zainteresowaniem katecheza cieszy się w szkołach podstawowych - w tym przypadku ponad 90% uczniów chodzi na religię i liczba ta przez ostatnie trzy lata utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie. W roku szkolnym 2019/2020 blisko 93% uczniów z kaliskich podstawówek uczestniczyło w zajęciach z religii.

Regularne spadki liczby osób uczestniczących w katechezie odnotowywane są w szkołach średnich w Kaliszu. W liceach w ciągu ostatnich 3 lat liczba uczniów chodzących na religię spadła o ponad 11%, w kaliskich technikach o 10%.

Uczniowie mają do wyboru cztery możliwości - mogą chodzić na religię, na etykę, na oba przedmioty lub na żaden z nich. Jak podaje Mariusz Witczak, zastępca naczelnika kaliskiego wydziału edukacji, w tym roku w kaliskich podstawówkach na lekcje etyki chodzi nieco ponad 1% wszystkich uczniów. Lekcje etyki jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się w liceach - z tej możliwości korzysta zaledwie 4 uczniów na 100. W technikach i szkołach branżowych w ogóle nie ma chętnych na tego typu zajęcia.

Lekcje religii w Polsce nie są obowiązkowe, jednak ocena z katechezy wlicza się do średniej ocen na koniec roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).