Na finiszu

"Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie przebiega bez zakłóceń. Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji. Teraz trwa ich wyposażanie" - poinformował radioCENTRUM Piotr Szyszkiewicz, specjalista ds. edukacji i informacji zakładu z Orlego Stawu.

W zakładzie "Orli Staw" w gminie Ceków-Kolonia od trzech lat trwają prace budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość inwestycji to blisko 145 000 000 złotych, z czego niemal 80 000 000 zł pochodzi ze środków unijnych. Projekt podzielono na części.

Blisko rok temu rozpoczęła się budowa instalacji fermentacji. To urządzenie, które pozwoli przetwarzać odpady biodegradowalne na biogaz. A ten będzie służyć do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, które będą wykorzystywane na potrzeby zakładu. W ostatnim czasie przeprowadzono próby szczelności zbiornika, a także jednej z komór fermentera. Oba obiekty przeszły testy pozytywnie. Zamontowano też zbiornik biogazu, a także wykonano roboty betoniarskie oraz większość budowlanych. Niedawno dostarczono i zamontowano niemal wszystkie elementy maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach. Według Piotra Szyszkiewicza z Orlego Stawu modernizacja zakładu jest bliska ukończenia i już wkrótce instalacja fermentacji będzie oddana do użytku.

Za realizację projektu odpowiedzialne jest polsko-niemieckie konsorcjum.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).