Wypięknieją wsie

Ponad 7 000 000 złotych przeznaczył Samorząd Województwa Wielkopolskiego na XII edycję konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś. Dzięki tym środkom powstaną nowe miejsca rekreacji, place zabaw, zostaną zmodernizowane świetlice wiejskie i sale OSP. W poniedziałek symboliczne czeki na dofinansowanie swoich projektów odebrali sołtysi i włodarze gmin powiatu kaliskiego z rąk Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego:

"Jeśli chodzi o powiat kaliski to w tej edycji konkursu dofinansowanie otrzymało 11 projektów. Łączna kwota tych inwestycji wynosi 900 000 złotych, z czego dofinansowanie samorządu województwa stanowi ponad 500 000 złotych. Jeśli chodzi o przykładowe projekty to dwa zostaną zrealizowane w gminie Ceków. To termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu, oraz modernizacja sali OSP w Kosmowie. Kolejne 46 000 złotych trafi do sołectwa Wola Droszewska w gminie Godziesze Wielkie na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tej wsi".

na fot. od lewej: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Dotację otrzymały też: sołectwo Lisków na remont swoich pomieszczeń, sołectwo Zakrzyn na budowę terenu rekreacyjnego, sołectwa Stropieszyn i Bogusławice w gminie Mycielin na remonty świetlic, sołectwa Długa Wieś Druga i Polko Ostrówek w gminie Stawiszyn na place zabaw, oraz wsie Krowica Zawodnia i Marcjanów w gminie Szczytniki na doposażenie zaplecza kuchennego w salach wiejskich. W sumie w tej edycji konkursu wsparcie otrzymało 170 projektów, a zainteresowanie było jeszcze większe bowiem złożono ponad 250 wniosków.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).