Bezpłatna ?

Darmowa komunikacja miejska w Kaliszu od początku przyszłego roku? Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło radioCENTRUM, władze miasta zamierzają spełnić jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych prezydenta Kalisza i ma do tego dojść już w styczniu. W siedzibie Kaliskich Linii Autobusowych i Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza trwa analiza kosztów wprowadzenia takiego rozwiązania, a także opracowanie zasad, kto, gdzie i kiedy będzie mógł jeździć bezpłatnie autobusami KLA.

"Pracujemy nad tym. Z wydziałem spraw obywatelskich przeprowadzane są analizy, bo wdrożenie bezpłatnej komunikacji to nie jest tylko hasło, potem uchwała i wdrażamy. Przy założeniu wzdrożenia takiej dużej zmiany, musi być przeanalizowany każdy wariant - czy bezpłatna komuniakcja obejmie tylko mieskańców Kalisza, czy może być też bezpłatna dla wszystkich. Wszystkie warianty analizujemy" - powiedziała radiuCENTRUM Elżbieta Binder, prezes KLA i dodaje, że oprócz wygody i dostępu mieszkańców, darmowa komunikacja usprawni też pracę kierowców, którzy nie będą musiali sprzedawać biletów.

Pozostaje jeszcze kwestia, co zrobić z biletomatami, które od kilku lat działają w Kaliszu. Zmiany dotyczą też systemu informatycznego i aplikacji, przez które można kupować bilety. Spółka KLA zleciła też analizę logistyczną siatki połączeń.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).