150 za 1000

Wraca pomysł budowy dużego parkingu w Kaliszu. W pierwszej wersji, prezentowanej w kampanii prezydenckiej we wrześniu 2018 roku Krystian Kinastowski - wtedy kandydat na włodarza miasta twierdził, że ma plan rozbudowy istniejącego przy ulicy Majkowskiej centrum przesiadkowe o teren po starej siedzibie KLA i stworzenie parkingu na około tysiąc miejsc. Teraz, obecnie już prezydent drugiej kadencji, wrócił do koncepcji, ale na dużo mniejszą skalę.

"To jest wielopoziomowy parking. W tej chwili, z różnych względów, m.in. środowiskowych oraz naszych obliczeń wynika, że on będzie na ok. 150 samochodów. Będzie naziemny ze względu, chociażby na to, że w tym miejscu nie można wykonać podpiwniczenia, ponieważ tam jest wysoki poziom wód gruntowych i jest to teren taki trochę zalewowy. Jednak powstanie fajny parking, myślę, że także porządnie architektonicznie rozwiązany" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.


na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Parking ma być częścią wartej ok. 100 000 000 złotych inwestycji. W ramach tego zadania ma również powstać kładka pieszo-rowerowa na moście św. Wojciecha. Koszt kładki to około 30 000 000 złotych. Obie inwestycje miałyby powstać dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych z programu Infrastruktura, Klimat, Środowisko (inaczej FEnIKS) na lata 2021 - 2027, w których Kalisz i Ostrów Wielkopolski mają własną pulę w ramach progamu ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorianych ---> więcej

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).