Aplikują po ekodofinansowanie

Nabór wniosków do planowanego przez miasto projektu dofinansowania ze środków unijnych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ogłosił w środę prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Projekt polega na zakupie i montażu instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) solarnych i fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Kalisza.
"Jest to bardzo trudny i krótkotrwały projekt, ale też bardzo oczekiwany przez mieszkańców" - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Sapiński.

"Mamy nadzieję, że ten krótki okres naboru wniosków: od 12 do 21 lipca spotka się z dużym odzewem, bo od tego zależy, czy będziemy ten wniosek składać. Warto z tego programu skorzystać, bo wszystkim nam zależy, żebyśmy korzystali z odnawialnych źródeł energii, ponieważ wszyscy myślimy o ochronie środowiska naturalnego i innym pozyskiwaniu energii elektrycznej."

na fot. od lewej: Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza, Monika Otrębska-Juszczak / naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju

Według regulaminu projektu właściciel nieruchomości może otrzymać dofinansowanie aż do 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Jednak, aby to nastąpiło trzeba wypełnić szereg warunków - powiedziała radiuCENTRUM Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta. "Te osoby muszą mieć tytuł prawny do nieruchomości - własność, współwłasność, użytkowanie, współużytkowanie wieczyste, czy też inny tytuł - umowa dzierżawy, najmu, z której musi wynikać oczywiście, że można takowych inwestycji dokonywać. Mieszkańcy zgłaszają się wypełniając pełną dokumentację zgłoszeniową. Brak zaległości wobec miasta z opłatami to jest też ważny element."

na fot. od lewej: Piotr Figiel / energetyk miejski, Karolina Pawliczak / wiceprezydent Kalisza, Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza, Monika Otrębska-Juszczak / naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, Anna Albin / z-ca naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Aby kaliszanie mogli skutecznie aplikować o dofinansowanie łączna suma mocy montowanych urządzeń OZE musi wynosić od minimum 300 do 2000 KW.
W celu zapoznania mieszkańców ze wszystkimi szczegółami projektu, władze organizują otwarte spotkanie informacyjne - we wtorek 18 lipca o 17:00, w Sali Recepcyjnej ratusza.

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WPRO 2014-2020. Nabór będzie prowadzony na podstawie regulaminu naboru zgłoszeń do udziału w projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udzaiłu OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza."

Wymagana dokimentacja:
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- ankieta dotycząca instalacji OZE
- umowa użyczenia
- oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynków w fazie budowy
- oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego

Regulamin wraz z dokumentacją można pobrać ze strony internetowej miasta. Wersje papierowe dostępne są również w punktach przyjmowania zgloszeń.

fot.: GazetaKaliska.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).