Aby nie zalało

Już wkrótce wały przeciwpowodziowe w kaliskim Parku Miejskim będą wzmocnione. A wszystko dlatego, że ich obecny stan techniczny nie spełnia obowiązujących przepisów.

We wtorek miasto przekazało firmie z Sieradza teren pod budowę, która wykona zadanie za ponad 3 000 000 złotych. O tym co zostanie poprawione powiedziała radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek z Kancelarii Prezydenta Kalisza:

"W ramach zadania zostaną zdemontowane zniszczone schody skarpowe, latarnie parkowe, bariery ochronne i inne obiekty małej architektury. Trawy na skarpach będą wykoszone. Prace obejmą także: zdjęcie wierzchnicy ze skarp, częściową rozbiórkę korpusu wału, uszczelnienie wału i podłoża ścianką PVC, uformowanie górnej warstwy korpusu wału, profilowanie i plantowanie skarp i korony, wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie."

Oprócz tego powrócą latarnie, barierki, ławki, kosze na śmieci. Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycja obejmie także wycinkę 16 drzew bezpośrednio kolidujących z przebudową wału. To głównie suche drzewa, samosiejki i drzewa o zachwianej statyce. Nad wycięciem, ze względu na zabytkowy charakter Parku Miejskiego, będą czuwać kierownicy i koordynatorzy, którzy ponownie spotkają się, by przedyskutować tę kwestię.

Termin ukończenia prac zaplanowano na 15 maja 2020 r.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).