Pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pokontrolny dotyczący Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wśród placówek, do których zawitał NIK, znalazły się również dwie z naszego regionu.

Głównym zadaniem Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych jest przygotowanie ich podopiecznych do samodzielnego, zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi życia. Najnowsza kontrola przeprowadzona w 14 placówkach przyniosła smutny wniosek: "Podopieczni MOW-ów nie są przygotowani do samodzielnego życia"

na fot.: Marian Banaś / prezes NIK

Jest to o tyle niepokojące, że jednostki te były już wcześniej prześwietlane przez NIK. O wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 2018 - 2021 poinformował Marian Banaś - prezes Najwyższej Izby Kontroli: "Dane z kontroli przeprowadzonej przez NIK pokazują, że wzrosła liczba podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, którzy po ich opuszczeniu weszli w konflikt z prawem. Z drugiej jednak strony więcej osób podjęło naukę lub pracę. Izba zwraca jednak uwagę, na to, że w badanym okresie do skontrolowanych placówek nie trafiła ponad połowa nieletnich skierowanych tam przez sąd rodzinny, a połowa ośrodków nie zapewniała podopiecznym opieki psychologiczno-pedagogicznej w odpowiednim wymiarze".

Do placówek w naszym regionie tj. w Cerekwicy Nowej (pow. jarociński) i Koźminie Wlkp. (pow. krotoszyński), w badanym okresie łącznie zostało skierowanych przez sądy 845 nieletnich. Do tych dwóch MOW-ów trafiło jedynie 345 osób. Placówka w Koźminie Wielkopolskim dzierży też niechlubny rekord w ilości wychowanków na jednego psychologa tj. 53 osoby na pracownika.

Pełny raport z przeprowadzonej kontroli znaleźć można na stronach NIK.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).