Na nowy wóz

1 200 000 zł - tyle kosztuje nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, na który zbierają druhowie z OSP Czekanów. Wkład własny, który muszą mieć, by starać się o dotacje wynosi około 700 000 zł. Samochód, który w tym momecie służy im do ratowania ludzi i ich dobytku ma 50 lat. Zdarzyło się już, że na akcję nie mogli wyjechać z powodu jego awarii. A części do tak wiekowego samochodu są trudno dostępne i drogie. Dlatego druhowie postanowili zebrać środki na nowy wóz.

"Samochód jest nam bardzo potrzebny, ponieważ mamy coraz więcej wyjazdów, jesteśmy blisko dwóch strategicznych dróg: S11 i DK25, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże, a co za tym idzie mamy dużo wypadków drogowych, do których wyjeżdżamy ratować ludzkie życie. Niestety samochód, który mamy jest przestrarzały i przestarzały jest sprzęt, który jest na tym samochodzie. Nie ukrywam, że bardzo by nam pomógł nowy samochód, bardziej by to usprawniło pomoc drugiemu człowiekowi"

na fot. od lewej: Błażej Matuszewski i Piotr Daniłkiewicz / OSP Czekanów

- powiedział radiuCENTRUM Błażej Matuszewski, strażak ratownik. Od 1995 r., czyli momentu wpisania OSP Czekanów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nałożono na jednostkę dużo więcej obowiązków. Poza tym strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu zdarzenia.

"Jesteśmy pierwsi na miejscu, tym bardziej, że nasza jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co skutkuje tym, że możemy być wezwani na tereny gminne, powiatowe, wojewódzkie, a w skrajnych przypadkach na terenie całego kraju możemy byc wezwani. Właśnie sytuacja tego wymaga, żeby wymienić ten wóz, który już jest wysłużony. Chcielibyśmy podnieść gotowość bojową i dać od siebie jeszcze więcej"

- dodał druh Piotr Daniłkiewicz. Zbiórka na nowy wóz prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Swoją cegiełkę można również przekazywać bezpośrednio na konto OSP Czekanów. Liczy się każda złotówka.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).