Beczki do usunięcia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu ma na własny koszt usunąć niebezpieczne odpady pozostawione w naczepie porzuconej na parkingu w Szczurach, przy drodze krajowej nr 11. Tak zadecydowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, utrzymując w mocy poprzednią decyzję.

Przypomnijmy, pod koniec maja na parkingu przy ruchliwej S 11, w miejscowości Szczury (pow. ostrowski) znaleziono porzuconą naczepę ciężarową, a w niej około 150, 200-litrowych beczek z – jak się później okazało – niebezpieczną i silnie trującą substancją.

Mimo wszczętego przez policję postępowania, nie udało się ustalić właściciela chemikaliów, więc powstał problem, kto ma się zająć usunięciem i utylizacją niechcianego przez nikogo ładunku.

Wbrew pozorom, nie jest to sprawa prosta ani tania. Substancję w beczkach uznano za łatwopalną, a nawet wybuchową w wyższych temperaturach. Zgodna z prawem utylizacja to koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponieważ właścicielem terenu parkingu przy drodze krajowej jest Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wójt Gminy Ostrów Wielkopolski nałożył na nią obowiązek usunięcia odpadów. Drogowcy odwołali się od tej decyzji, ale Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu utrzymało w całości argumentację gminy.

Feralny ładunek został zabezpieczony i objęty monitoringiem, a przyczepa cały czas jest na parkingu, na którym ją porzucono.

Decyzja SKO jest ostateczna, ale przysługuje prawo wniesienia skargi od niej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

na fot.: Jak się okazało, tablice rejestracyjne naczepy zostały skradzione, a numery znamionowe usunięte z niej / fot. Gmina Ostrów Wielkopolski

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).