Turki w Choczu

Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej Grobu Pańskiego w kościele w Choczu (pow. pleszewski) strzegą Turkowie. Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach i kiedy straż honorowa w Choczu została utworzona. Na hełmie komendanta widnieje data 1903.

Legend jest kilka. Zna je historyczka Zdzisława Flisińska. Jedna mówi, że właściciele Chocza - Lipscy, wyposażyli 3 zbrojnych na wyprawę Jana Sobieskiego przeciwko Turkom w roku 1683. Jest to mało prawdopodobne, bo po potopie szwedzkim Chocz był biednym miasteczkiem. Według innej wracający z wojny tureckiej żołnierze zatrzymali się w Choczu przy Grobie Pańskim. Najbardziej wiarygodna wersja sięga przełomu wieków XIX i XX, kiedy to w Królestwie Polskim (zabór rosyjski) tworzono bractwa walczące z zacofaniem, pijaństwem, kształtujące nowoczesnego Polaka dla zmylenia władz carskich zwane Turkami.

W Choczu proboszcz Olkowicz powołał Turków w 1903 roku, kiedy to czczono 320. rocznicę odsieczy wiedeńskiej. I odtąd już zawsze Turkowie strzegą Grobu Pańskiego. Cztery lata temu, dzięki wsparciu środków unijnych i gminy, otrzymali nowe mundury.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).