Przymiarki do placu

Chocz przymierza się do rewitalizacji Placu 1 Maja. Projekt przewiduje odwodnienie placu, nowe zagospodarowanie z budową ronda włącznie. Koszt przedsięwzięcia, na które gmina chce pozyskać pieniądze unijne, sięga 4 000 000 złotych. Jest szansa na 85% dofinansowania.

Trójkątny plac jest kultowy. I zabytkowy, chociaż nadgryziony nieco zębem czasu. Jeszcze 200 lat temu stał tu kościółek św. Wawrzyńca otoczony cmentarzem. Spłonął w 1822 roku i przypomina o nim figura św. Wawrzyńca. Wokół Placu 1 Maja, kiedyś 3 Maja, a potocznie zwanego "Piaskami" lub po prostu św. Wawrzyńca, stoją domy, które mogą jeszcze pamiętać czasy zaboru rosyjskiego.

Ambitny projekt rewitalizacji placu uzgodniony z konserwatorem zabytków, podzielony na etapy, obejmuje odwodnienie terenu, nowe chodniki, nowe oświetlenie, nowe nasadzenia drzew i krzewów, nowe miejsca parkingowe i nowe rozwiązanie komunikacyjne - budowę ronda na zbiegu ulic: Taczanowskiego, Konopnickiej i Grodzieckiej. Koszt budowy ronda i modernizacji dróg dojazdowych 1 300 000 zł - powiedział radiu Centrum burmistrz Marian Wielgosik. W I etapie wycięte będzie uporządkowana zieleń i teren przy kapliczce.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).