Ekologiczny Ceków

Gmina Ceków-Kolonia modernizuje oczyszczalnie ścieków znajdujące się na jej terenie. Jak powiedział radiuCENTRUM wójt Mariusz Chojnacki "w gminie Ceków bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa i ochrony środowiska".

"W ubiegłym roku rozpoczęliśmy inwestycje związaną z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków. Jesteśmy po pierwszym etapie, w tym roku przechodzimy do drugiego. Nie poprzestajemy na tym, bo mamy podpisaną umowę dotacyjną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego dofinansowania modernizujemy oczyszczalnie ścieków w miejscowości Kamień"-powiedział radiuCENTRUM Mariusz Chojnacki.

Inwestycja w Cekowie realizowana jest z udziałem grantu z programu Polski Ład. Ponadto modernizacje obu oczyszczalni są połączone z poprawianiem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.


na fot.: Mariusz Chojnacki / wójt gminy Ceków-Kolonia

"W ciągu 2023 roku oraz częściowo w pierwszej połowie 2024 uda się na terenie naszej gminy zmodernizować dwie oczyszczalnie ścieków, które będą dawały bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o jakość oczyszczanych ścieków. Ponadto będą dawały swoistą gwarancję dla środowiska naturalnego w gminie Ceków-Kolonia, gdyż będą one takimi instalacjami, które będą dbały o odpowiednią czystość ścieku, który potem trafia do środowiska"-dodał Chojnacki.

Jak przyznał cekowski włodarz, w chwili zakończenia wyżej wymienionych inwestycji na obszarze wiejskim o rozproszonej zabudowie ponad 65% gminy zostanie skanalizowane.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).