Wesprzyjmy remont kaplicy Repphanów

Wzorem ubiegłych lat 1 listopada na kaliskim Cmentarzu Komunalnym zostanie przeprowadzona tradycyjna kwesta. Ma ona służyć ratowaniu cmentarnych zabytków. W tym roku będzie prowadzona z myślą o dokończeniu remontów przy grobie Repphanów na cmentarzu Ewangelickim. Repphanowie to rodzina bardzo zasłużona dla grodu nad Prosną - przypomina organizator kwesty, Jarosław Dolat:

"Właściciele fabryki sukna założonej w 1816 roku na Przedmieściu Warszawskim w Kaliszu. Kiedy miasto liczyło 9 tys. mieszkańców, w fabryce pracowało tysiąc pracowników. Kto się przewinął przez tę fabrykę? Wspomnę dwie osoby, które ostatnio udało się ustalić. Była to matka naszego przyszłego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, która pracowała jako tkaczka w fabryce Rephanów. Kolejna postać to Juliusz Kunitzer, tak zwany król Widzewa, twórca wielkiej niciarni widzewskiej."

Dziś z Repphanowskiej świetności niewiele pozostało. Rodzina wyemigrowała w Kalisza, choć jeszcze przez dłuższy czas jej przedstawiciel, Emil Repphan wspomagał finansowo różne tutejsze placówki użyteczności publicznej. Przedstawiciele kaliskiego PTTK-u pamiętając o tym wszystkim troszczą się o pozostały nad Prosną grobowiec.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).