Rocznica urodzin Tadeusza Kulisiewicza

Pracownia Tadeusza KulisiewiczaRówno 109 lat temu urodził się w Kaliszu Tadeusz Kulisiewicz - artysta plastyk, chluba grodu nad Prosną. Choć z Kalisza wywędrował jako młody człowiek, to jednak właśnie rodzinnemu miastu zapisał w testamencie bogaty zbiór swoich prac. Są to głównie bardzo charakterystyczne w swoim stylu grafiki - mówi Hanna Jaworowicz, kierownik Centrum Rysunku i Grafiki im. Kulisiewicza.

"Kulisiewicz zaczynał od drzeworytów, jednak kiedy w czasie wojny spłonęły klocki drzeworytnicze, przerzucił się na rysunek. I to już stało się takim głównym jego środkiem wypowiedzi artystycznej po wojnie. I w rysunku doszedł do perfekcji. Ta jego kreska bardzo oszczędna, taka minimalna, jest rzeczywiście perfekcyjna. Oddaje w kilku rychach ręki zarys postaci czy też kształt tego, co chciał przedstawić. Jest to tak perfekcyjny rysunek, że czasami zbliżony aż do abstrakcji."

Prace Kulisiewicza można oglądać w kulisiewiczowskim Centrum w każde wakacje. Przez cały rok eksponowane jest tam wyposażenie warszawskiej pracowni artysty. Zarówno wyposażenie jak i około 1600 jego prac (w tym: szkiców, grafik i notatników) jest własnością Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, któremu Centrum podlega.

deluraatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).