Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na Biesiadę Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 – Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski. Impreza odbędzie się w niedzielę, 6 września na Estradzie nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Tegoroczna Biesiada ma szczególny charakter – z uwagi na panującą pandemię. Dlatego nie odbędzie się potańcówka, warsztaty twórców oraz wręczenie nagród. Całe wydarzenie będzie dopasowane do aktualnych wymogów sanitarnych. W razie złych warunków atmosferycznych lub zaostrzeń w związku z pandemią COVID-19, Biesiada odbędzie się GOK w Brzezinach.

"Przegląd ma charakter konkursu. Powołane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Jury złożone z etnomuzykologa, etnochoreografa i etnologa wyłoni najlepsze prezentacje zespołów ludowych w subregionie Południowej Wielkopolski oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podczas Biesiady Folkloru odbędzie się także wystawa twórczości ludowej jako promocja twórczości rękodzielniczej regionu" - powiedziała radiuCENTRUM Anna Gałczyńska z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

na fot.: Anna Gałczyńska / Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2020 jest Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.

Uczestnicy mogą się zaprezentować w następujących różnych kategoriach:
1. zespoły taneczne – wykonują tańce wielkopolskie, innych regionów Polski, a także tańce narodowe łącznie w czasie do 20 minut;
2. zespoły obrzędowe – czas występu do 25 minut;
3. zespoły śpiewacze – wykonują 2-3 utwory do 10 minut, bez towarzyszenia instrumentalnego;
4. soliści śpiewacy – wykonują 2 utwory do 5 minut bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, zespół może zgłosić max 2 osoby;
5. kapele ludowe – w składach zgodnych z tradycjami regionu wykonują 3 utwory do 10 minut;
6. soliści instrumentaliści – grający na tradycyjnych instrumentach wykonują -3 utwory do 5 minut.
7. DUŻY-MAŁY – konkurs dla dzieci i młodzieży przejmujących wielkopolskie tradycje wokalne i instrumentalne bezpośrednio od swoich mistrzów (śpiewaków, instrumentalistów). Uczeń prezentuje 2 utwory w następujący sposób: 1. część/zwrotkę – wykonuje mistrz, 2. część/zwrotkę – mistrz i uczeń, 3. i 4. część/zwrotkę – wykonuje uczeń.

Ramowy Program Biesiady Folkloru
10:00 – rejestracja Uczestników
11:00-19:30 – prezentacje Zespołów i wystawa sztuki ludowej, prezentacje KGW, 20:00 – koncert.
(Ramowy Program może ulec zmianie w zależności od ilości Uczestników).
Wystawa Sztuki Ludowej jest integralną częścią Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Regionalni twórcy ludowi prezentują swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, koronki, rzeźby, plecionkarstwa i słomkarstwa, bibułkarstwa, malarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa czy ceramiki.

Dofinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

● KLIKNIJ po więcej informacji.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).