Ziemianie o ziemiaństwie

Dwa dni (8-9 września) potrwa w Muzeum Ziemiaństwa Dobrzycka Konferencja Naukowa poświęcona polskiemu ziemiaństwu i jego roli w dziejach Polski. Swój udział w konferencji potwierdzili wybitni historycy badający losy polskiego ziemiaństwa, zarząd główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jak również potomkowie rodzin właścicieli ziemskich.

Misją Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy jest propagowanie wiedzy o polskim ziemiaństwie przede wszystkim za pomocą wystaw czasowych o możliwie przekrojowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem losów warstwy ziemiańskiej i dziejów poszczególnych rodzin ziemiańskich, osnutych na szerokim tle dziejów okresu porozbiorowego, dawnej obyczajowości i kolekcjonerstwa. Pierwsza część konferencji związana jest z wystawą czasową "Moda w ziemiańskim świecie", którą wciąż jeszcze można zwiedzać w dobrzyckim pałacu. Tę problematykę wpisaliśmy w szersze ramy rozważań nad życiem codziennym ziemian, którym nadaliśmy tytuł „Życie codziennie czy życie niecodzienne? Wokół problemów badawczych ziemiańskiej codzienności w XIX i na pocz. XX w.”- podkreśla Sylwia Malchrzycka z działu promocji w MZ.

Druga część konferencji dotyczy tematu "Dwór wobec wojny” czyli doświadczeń wojennych różnych pokoleń ziemian i funkcjonowania dworu ziemiańskiego w okresach wojennych zawieruch i dziejowych kataklizmów – od początku XIX wieku, aż po tragedię II wojny światowej. Do udziałuw konferencji zaproszono najwybitniejszych badaczy dziejów ziemiaństwa m.in. prof. dr hab. Witolda Molika, prof. dr hab. Wiesława Cabana, prof. dr hab. Jarosława Kitę czy prof. dr hab. Tadeusza Epszteina, którzy w oparciu o wyniki prowadzonych przez siebie badań, ukażą problem w szerokim kontekście czasowym i przestrzennym, uwzględniając zarówno Wielkopolskę, jak i Kresy północno-wschodnie. Do końca roku Muzeum Ziemiaństwa wyda drukiem materiały konferencyjne.

fot. z poprzednich konferencji / Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).