Książka o pleszewiankach

Rozpoczynają się prace nad książką "Historie kobiet na ziemi pleszewskiej w XIX i na początku XX wieku". Autorka książki - regionalistka Agnieszka Słupianek-Winkowska - zaczyna gromadzić materiały. Książka będzie się składać z biogramów pań, których nazwiska są ogólnie znane, ale też kobiet mało znanych, a zasługujących przynajmniej na krótką notatkę. Autorka zaprasza do współpracy.

Agnieszka Słupianek-Winkowska jest autorką dwóch książek - "Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł" w gm. Pleszew oraz "Dzieje Kajewa, Ciesiel i Wszołowa" w gm. Gołuchów. Kolejna książka ma być poświęcona kobietom żyjącym i działającym w XIX wieku, do zakończenia wielkiej wojny. Były to czasy zaboru pruskiego i rosyjskiego, wszak ziemie aktualnego powiatu pleszewskiego leżały w dwóch zaborach. Kobiety, nie mając żadnych praw, działały. Nierzadko dzięki nim przetrwały rodziny, przetrwały majątki. Trzeba je znaleźć i wydobyć z cienia. I nie chodzi tylko o panie znane, takie jak Izabella Czartoryska z Gołuchowa, Teofila Chłapowska z Żegocina, Anna Suchocka z Pleszewa, Agnieszka Baranowska z Marszewa, Alfreda Pruska z Czermina, Dora Mukułowska z Kowalewa, ale też o mniej znane, jak Jadwiga Kierska - aktorka amatorka, Albina Samulska - wydawczyni pocztówek, prof. Janina Klatt - nauczycielka liceum, Maria Bociańska-Radomska, czy Maria Taczanowska - żona ordynata Jana. W książce będzie miejsce na bogate biogramy, ale też na krótkie informacje o paniach, które tworzyły codzienność - nauczycielkach, chórzystkach, pielęgniarkach, paniach domu, matkach wielodzietnych. Agnieszka Słupianek-Winkowska czeka na sugestie i podpowiedzi.

na fot. Agnieszka Słupianek-Winkowska / pomysłodawczyni książki

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).