Szlakiem dziejów

Historie trzech wiosek w gminie Gołuchów opisała mieszkanka Kajewa Agnieszka Słupianek - Winkowska. Promocja wydawnictwa "Kajew, Cieśle, Wszołów - szlakiem dziejów" odbyła się w niedzielę w Kajewie. Przybyli na nią przede wszystkim mieszkańcy trzech opisanych miejscowości ale też przedstawicielka rodu Rekowskich - ostatnich właścicieli Kajewa, wyrzuconych z majątku przez okupantów.

Jest to siódma z kolei popularno - naukowa książka opisująca wielowiekowe dzieje wsi w gminie Gołuchów. Sześć poprzednich napisał etnograf, archiwista, badacz dziejów wsi w południowej Wielkopolsce Stanisław Małyszko, co podkreślał na promocji Marek Zdunek - wójt gminy Gołuchów. Najnowsza książka dotyczy trzech niewielkich miejscowości: Kajewa, Ciesiel i Wszołowa.

na fot.: Agnieszka Słupianek-Winkowska


Do najstarszych źródeł pisanych dotarła historyczka, regionalistka, badaczka dziejów Agnieszka Słupianek - Winkowska - mieszkanka Kajewa, która kilka lat temu opisała dzieje rodzinnego Brzezia. Książka, wydana przez gminę Gołuchów, zawiera dzieje trzech wiosek z wielu perspektyw. Autorka potwierdza m.in. ustne opowieści o tym, że był w Kajewie kościół św. Katarzyny. Zamieszcza nazwiska mieszkańców wsi, którzy zginęli w I wojnie. Ale też dokładne opisy Kajewa, Wszołowa sprzed 250 lat i nazwiska gospodarzy, zagrodników, ogrodników oraz ich zwierząt i pól.

Dużą wartością książki są wspomnienia, zdjęcia, relacje mieszkańców, dotyczące zwłaszcza ostatnich kilkudziesięciu lat. Między innymi wnuczki ostatniej właścicielki Kajewa Heleny Rekowskiej. Każdy uczestnik promocji wychodził ze spotkania z książką, oczywiście z autografem Agnieszki Słupianek - Winkowskiej. Uroczystość, na którą przybył wicestarosta pleszewski Damian Szwedziak - kolega z podwórka w Brzeziu autorki książki, była też okazją do integracji mieszkańców opisanych wiosek.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).