Bogusz znany i nieznany

Do Pleszewa wraca konkurs "Bogusz znany i nieznany", który ma upamiętnić Mariana Bogusza - artystę, który pochodzi z Pleszewa. Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek. Inspiracją mają być rysunki artysty, a prace konkursowe mają być wykonane ołówkiem, piórkiem, pisakiem, węglem lub kredką.

Marian Bogusz - malarz, rzeźbiarz, scenograf realizacji przestrzennych, animator życia artystycznego, twórca gwaszy, temper, eksperymentalnych rysunków, kubistycznych kompozycji urodził się w Pleszewie w 1920 roku. Tu ukończył szkołę podstawową, a tuż przed wybuchem wojny zdał maturę w "Staszku". Po wojnie ukończył ASP w Warszawie i do rodzinnego miasta nie wrócił, ale wróciły jego prace. W zasobach Muzeum Regionalnego znajduje się 218 dzieł: 74 obrazy i 144 prace na papierze. Można się nimi inspirować, przygotowując do konkursu, który ogłasza Zajezdnia Kultury i ZSP w Kowalewie.

Format prac od wielkości 29,7×21 cm do 60×40 cm. Prace wykonane farbami odpadają, na konkurs trzeba do Zajezdni Kultury dostarczyć rysunek do 17 maja. Rysować każdy może - bez względu na wiek. Pleszew jest dumny z Mariana Bogusza, patronuje on jednej z ulic. Na jednej z kamienic jest mural z jego twarzą, a w programie wyborczym burmistrza Pleszewa jest remont kamienicy przy ul. Kaliskiej 2 z przeznaczeniem na muzeum Mariana Bogusza, gdzie eksponowane będą dzieła czołowego artysty polskiej awangardy, będzie też miejsce warsztatów dla utalentowanej młodzieży.


na fot. kamienica przy ul. Kaliskiej

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).