Laury Kultury

Aktorka, baletnica, lokalni animatorzy kultury, specjalista od muzyki Chopina, regionaliści, chór folklorystyczny, a także znani rockmani. To tegoroczni laureaci Laurów Kultury Starosty Ostrowskiego, które zostały wręczone wyróżniającym się ludziom kultury.

Grono tegorocznych laureatów Laurów Kultury jest bardzo urozmaicone. Wśród nagrodzonych znalazła się między innymi śpiewająca aktorka z Granowca Edyta Ostojak-Mącik, malarz Krzysztof Ryfa, pianista Robert Adamczak, malarka Iwona Garbacz, nauczyciel muzyki Mariusz Chocaj, baletnica Paulina Ibron, zespół tańca ludowego Kosynierzy, regionaliści Adrian Matys i Tomasz Grzelak, czy hebraista Dr Krzysztof Morta.

Marcin Nowak — dyrygent kolejnego laureata – Chóru „Radość” z Gorzyc Wielkich, podkreśla, że powinniśmy być dumni z naszego folkloru, zamiast – jak to ma miejsce czasami — wstydzić się jego.

na fot.: starosta ostrowski Paweł Rajski i członkowie zespołu Big Cyc

„Nie, tu nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie. Powinniśmy promować, propagować i przedstawiać folklor jak najszerszej publice. Myślę, że ostatnimi czasy obserwujemy powrót do korzeni, do kultury i sztuki ludowej. Jest ona coraz bardziej popularna i coraz chętniej uprawiana. Obserwujemy powrót do zespołów tanecznych, wokalnych, czy stricte chóralnych”.

Problem jest niestety z młodzieżą, która niezbyt chętnie garnie się do rodzimego folkloru.

„Z tym jest pewnego rodzaju problem. Młodzieży trzeba przedstawiać folklor i sztukę ludową tak, żeby była dla nich interesująca, przystępna i przede wszystkim, żeby ich zachęcała do dalszego rozwoju. Dlatego, że młodzież bardzo szybko rezygnuje z podjętych działalności. Wielu młodych ludzi interesuje się kulturą i sztuką ludową, ale bardzo niewielu ją potem w życiu dorosłym uprawia”.

na fot.: nagrodzony regionalista Adrian Matys

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał muzykolog i promotor festiwalu chopinowskiego w Antoninie Jan Popis i popularni rockmani z zespołu Big Cyc. Wokalista zespołu, Jacek Jędrzejak powiedział radiuCENTRUM, że razem z kolegami bardzo cieszy się z tej nagrody.

„To jest zawsze bardzo miłe, że doceniają cię we własnym mieście. Ostrów to jest nasza mała ojczyzna i zawsze chętnie do niej wracamy. Czujemy wsparcie tych wszystkich ludzi, których znamy przecież, bo chodzimy tu na mecze, do kina, na koncerty, czy spotykamy się na ulicy. Czujemy, że oni lubią nas, dobrze nam życzą i są trochę z nas dumni. Dlatego z przyjemnością przyjęliśmy tę nagrodę”.

A oto tegoroczni laureaci Laurów Kultury Starosty Ostrowskiego:

Edyta Ostojak-Mącik – za umiejętność scenicznego wykreowania swojego talentu, za konsekwencję i osiągnięte sukcesy Laur Kultury 2023 Starosty Ostrowskiego otrzymuje pochodząca z Granowca, drobna blondynka o mocnym głosie, aktora i wokalistka. Edyta Ostojak-Mącik jest aktorką Teatru im. Osterwy w Lublinie, gościnnie występuje w warszawskim Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskiego Radia. Bogata jest także jej filmografia. Grała w serialach „Na dobre i na złe”, Ojciec Mateusz’’, "Lekarze” a ostatnią premierą, w której możemy wiedzieć jej kreację aktorską jest film ,,Lipowo. Zmowa Milczenia’’.

Krzysztof Ryfa – za własną działalność artystyczną i osiągane na tej niwie sukcesy oraz za zaangażowanie w promocję twórców i sztuki. Krzysztof Ryfa to kurator wystaw, animator kultury, pedagog, organizator i uczestnik wielu plenerów artystycznych i sympozjów. Założyciel Niezależnej Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącej się w dawnym spichlerzu przy ulicy Wiosny Ludów, którą we współpracy z grupą przyjaciół sztuki prowadzi od 2012 roku.

na fot.: dyrygent Marcin Nowak oraz członkowie Chóru „Radość” z Gorzyc Wielkich

wona Garbacz – za kilkadziesiąt pracy pedagogicznej, za umiejętność stworzenia swojej rozpoznawalnej kreski i za indywidualne sukcesy artystyczne. Ostrowianka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. W swoich pracach zachwyca się detalami mijanych na co dzień bram, sionek i kamienic.

Robert Adamczak – za kilkadziesiąt lat na rzecz promocji polskiej kultury, za wkład w wychowywanie kolejnych pokoleń uzdolnionych muzycznie młodych ludzi. Wszechstronny pianista z ogromnym doświadczeniem koncertowym. Ma ich na swoim koncie ponad 1000. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspert Akademii Muzycznej w Poznaniu, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie.

Mariusz Chocaj – za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz umuzykalniania najmłodszych pokoleń dzieci i młodzieży. Animator i showman obdarzony wieloma talentami, w tym umiejętnością przełamywania barier, porywania do wspólnej zabawy co w jego pracy ma szczególne znaczenie. Z wykształcenia nauczyciel muzyki związany na co dzień z Młodzieżowym Domem Kultury.

Dr Krzysztof Morta – w roku 10-lecia działalności Ośrodka, za interdyscyplinarność podejmowanych inicjatyw na rzecz popularyzacji historii etnicznej regionu. Filolog klasyczny, hebraista, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, który umiejętnie potrafi łączyć swoją pracę naukową z działalnością na rzecz rodzinnego miasta i regionu. Jeden z założycieli Stowarzyszenia „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi” gromadzących ludzi żywo zainteresowanych kulturą materialną i niematerialnym dziedzictwem Żydów w całym regionie.

Adrian Matys – za dokumentowanie okruchów przeszłości, za wieloletnią pasję i promocję lokalnego dziedzictwa. Regionalista z serca i z przekonania. Uczestnik, obserwator, dokumentalista. Obecny zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w tradycjach, zwyczajach czy obrzędach swojej gminy.

Kosynierzy – za kultywowanie tradycji przodków, za udowadnianie, że kultura ludowa może być inspiracją także dla ludzi młodych.

Paulina Ibron – za talent osiągane sukcesy indywidualne i te w pracy z młodzieżą. Tancerka, absolwentka szkoły baletowej w i tancerka Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ma na swoim koncie także partie taneczne na scenach Niemiec, Hiszpanii, Czech i Włoch. Od 2018 roku współpracuje z Grupą Baletową Gwiazda w charakterze instruktora tańca i choreografa.

Tomasz Grzelak – za skrupulatność, za umiejętność kompletowania historii z okruchów informacji i faktów. Pasjonat historii, regionalista, który od ponad dekady upowszechnia zbierane latami informacje dotyczące rodzinnej miejscowości – Franklinowa.

Chór Radość – Za umiejętne podtrzymywanie chóralnej tradycji przodków, za działalność na rzecz kultury gminy i powiatu.

Laury za całokształt działalności:

Jan Popis – za kilkadziesiąt lat promocji muzyki poważnej, za 30 lat działalności na rzecz budowania pozycji antonińskiego festiwalu i wrażliwość muzyczną.

Big Cyc – w roku Jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej, za muzyczną bezkompromisowość i odwagę oraz niespożytą sceniczną energię.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).