O Arturze Rhode w Ostrowie

Postać wyjątkowa, choć niejednoznaczna. Artur Rhode, członek przedwojennej Hakaty, a jednocześnie pastor ewangelicki, który w czasie II wojny zmuszony został do przejścia na emeryturę za odprawianie nabożeństw w języku polskim w swojej ostrowskiej parafii. Tom jego wspomnień od dziś promuje Biblioteka Publiczna w Ostrowie. Książka składa się z czterech części i zawiera wspomnienia z gimnazjum, historię dawnego Ostrowa, pracę w parafii ewangelickiej i czas internowania.
„Życie pastora jest znakiem czasów i miejsca, w których przyszło mu żyć"- mówi Jarosław Biernaczyk, historyk regionalista, tłumacz książki:

"Myślę, ze bez przesady mogę nazwać go człowiekiem renesansu. Był duchownym, historykiem protestantyzmu, działaczem społecznym, naukowcem i wykładowcą poznańskiego seminarium ewangelickiego. Jako znakomity szachista wygrywał turnieje jeszcze u schyłku życia. Ale największą zasługą dla potomności są jego wspomnienia: ponad 1500 stron maszynopisu, które są dziś dla nas bezcennym źródłem informacji."
Gośćmi specjalnymi spotkania będą krewni autora.

zeidleratrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).