Z wizytą w KTPN

Rada Programowa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie - złożona z wybitnych polskich i zagranicznych uczonych, ludzi polityki, kultury i literatury - odwiedziła w ostatnich dniach sierpnia Wielkopolskę w ramach swojego dorocznego, wyjazdowego seminarium naukowego. Tym razem na liście muzeów i zabytków oraz w przestrzeni pamięci historycznej znalazły się także ośrodki regionu, takie jak Ląd, Pyzdry, Antonin, ale także Kalisz, Turek i Kościelec k. Koła. W tych trzech ostatnich lokalizacjach Radę Programową oraz Dyrekcję Międzynarodowego Centrum Kultury, działającego od 1991 roku i zasłużonego dla promowania i badania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, podejmowali członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W programie znalazł się spacer historyczny po śródmieściu Kalisza, podczas którego wybitni historycy, politycy, historycy sztuki, kulturoznawcy czy historycy literatury obejrzeli nie tylko międzywojenne centrum miasta i jego główne zabytki architektury, ale także przemysłowe i mieszkaniowe przedmieścia. Nie zabrakło wizyty w kaliskim parku i nad malowniczymi kanałami Prosny zakończonej wspólną kolacją. W tej części spotkanie z Kaliszem okazało się okazją do interesujących dyskusji wychodzących od tematów historycznych do problemów współczesnej tożsamości oraz stanu miasta. Ostatni dzień wielkopolskiego seminarium rozpoczął się od odwiedzin w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy placu św. Józefa, gdzie gości podejmowali prezes KTPN, prof. Krzysztof Walczak, wiceprezes, prof. Ewa Andrysiak i dr Makary Górzyński. Godzinne spotkanie było bardzo intensywne. Po krótkiej wizycie nad Prosną goście udali się do Turku i Kościelca koło Koła.

W sumie kilkudniowy wyjazd, organizowany przez dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Agatę Wąsowską-Pawlik, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK, prof. Jacka Purchlę i przewodniczącego Rady Programowej MCK, prof. Andrzeja Chwalbę był okazją do spotkania ze środowiskiem regionalnych badań historycznych rozwijających się w Kaliszu i regionie w dużej mierze dzięki działaniom Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Goście byli pod wrażeniem różnorodności podejmowanych prac badawczych i ich efektów, docenili ciężką pracę turkowskich muzealników i kościeleckiej szkoły plastycznej oraz efekty działań konserwatorskich i adaptacyjnych w Kaliszu, Turku i Kościelcu.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).