W roku Lema

Milczał o swoim żydowskim pochodzeniu, ale niektóre z dzieł są czytelną aluzją do tragicznej przeszłości lwowskiej, o której pisarz nigdy nie mówił wprost.

2021 jest w polskiej kulturze rokiem Stanisława Lema - człowieka nauki, który jak mało kto przekładał ją na karty futurystycznych powieści i opowiadań.

Wybitnemu literatowi, eseiście i filozofowi, który nad karierę naukową wybrał naukową fantastykę, poświęcono w czwartek spotkanie z równie wybitnym lemologiem, prof. Stanisławem Beresiem. W kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - w reżimie sanitarnym - zgromadziła się nieliczna grupa nauczycieli i znaczne grono odbiorców wirtualnych.

Dla polonistów zderzenie z twórczością Lema stawia pytania o szanse na uczniowskie zrozumienie pesymizmu autora, który o świecie i ludzkości wypowiadał się wyjątkowo krytycznie.

na fot. od lewej: dr Maciej Michalski / konsultant metodyczny ODN w Kaliszu; Jarosław Wujkowski / dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu; prof. Stanisław Bereś / literaturoznawca i lemolog / Uniwersytet Wrocławski

RadioCENTRUM zapytało prof. Stanisława Beresia o obecność Lema w lekturach szkolnych. Jego omawianie to dla nauczycieli prawdziwe wyzwanie, bo Lem jest po prostu... wymagający:

"Ja oczywiście wiem, jaka tam jest rozpacz... Trzeba byłoby coś wyrzucać i zawsze to coś jest kosztem czegoś. Nie mam takiej odwagi, żeby powiedzieć, że przykładowo należy wyrzucić 'Odprawę posłów greckich', a wstawić - no załóżmy - 'Solaris'. To wszystko jest do przenegocjowania, tylko że sama polityka tworzenia spisów lektur musi być jakaś inna, bo w ramach tej oczywiście nic nie da się zrobić..."

Zdaniem prof. Beresia Stanisława Lema w edukacji szkolnej ominąć się nie da, pisarz dotyka bowiem spraw fundamentalnych i takie też stawia pytania:

"Czym jest człowiek, gdzie są granice człowieczeństwa. Czym jest człowiek w obliczu nieznanego przez duże N - wobec innych istot w Kosmosie i wobec tego, jak powinniśmy się do tego spotkania przygotowywać. I Lem dowodzi, że absolutnie nie jesteśmy przygotowani, co udowadnia i pokazuje bardzo wyraziście."

Okazuje się, że Stanisław Lem jest pisarzem łączącym liczne, naukowe dyscypliny:

"Cztery lata temu, we Wrocławiu, mieliśmy rodzaj kongresu. Mówię 'kongres', a to był autentyczny kongres, na który zaprosiliśmy reprezentantów wielu nauk; byli fizycy, astrofizycy, matematycy, informatycy. Wszyscy oczywiście 'wielkie sławy'; biolodzy, literaturoznawcy naturalnie też, tłumacze, nawet muzycy - jazzmani... I przez dwa i pół dnia to całe towarzystwo debatowało o książkach Lema i koncepcjach, które się w nich znajdują."

Związany z Uniwersytetem Wrocławskim prof. Stanisław Bereś jest autorem m.in. wywiadu rzeki ze Stanisławem Lemem. Przez lata - obok aktywności naukowej i zajęć akademickich ze studentami - współpracował też z Telewizją Polską, będąc gospodarzem programów kulturalnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).