Szlachetne zdrowie w Fotoplastikonie

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu & radioCENTRUM_106.4 zapraszają w niedzielę, 21 lutego o godz.17:00 na drugi w tym roku wykład popularno – naukowy z cyklu „Fotoplastikon – Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku". Tym razem Maciej Błachowicz przygotował prelekcję zatytułowaną „Szlachetne zdrowie. Z dziejów medycyny w Kaliszu". Wykład odbędzie się w sali studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ludzie od wieków próbowali pokonać trapiące ich choroby. Jednak dzieje medycyny w niewielkim stopniu są opowieścią o postępie mierzonym wyleczeniem pacjenta. To raczej historia niekończących się pomyłek, nieudanych prób i błędnych teorii. Jeszcze w XVII wieku lekarze w ramach diagnozy stawiali horoskopy, a osiemnastowieczny kaliski aptekarz przyczyny nieskuteczności leków upatrywał w czarach. Obok tego pojawiała się medycyna oparta na obserwacji i quasi klinicznym doświadczeniu np. chirurgicznym. Przedstawicielem nauki odrzucającej zabobon był przełożony (1793 – 1807 r.) kaliskiego szpitala bonifratrów ks. Ludwik Perzyna. I on nie ustrzegł się poglądów budzących dziś uśmiech politowania. Choć był prekursorem higieny, zakazywał ścinania kołtuna, widząc w jego usunięciu zagrożenie dla pacjenta. Podobnie długą drogę przeszła też służba zdrowia. Prowadzone przez kaliskie duchowieństwo szpitale św. Ducha i św. Trójcy posiadały średniowieczną metrykę, ale były bardziej przytułkami niż placówkami medycznymi w dzisiejszym znaczeniu. Oddzielenie szpitalnictwa od opieki społecznej (dobroczynności) i co najważniejsze ich medykalizacja nastąpiła dopiero w XIX wieku. Wtedy też szpital z instytucji kościelnej stał się w pełni świecką placówką ochrony zdrowia. Pojawia się wyspecjalizowany fachowiec – lekarz z uniwersyteckim dyplomem. Kilku z nich, jak np. praktykujący w Kaliszu w latach1849 – 1858 dr Ludwik Neugebauer, dokona znaczących odkryć. W 1877 roku powstaje Kaliskie Towarzystwo Lekarskie zrzeszające nie tylko lekarzy, ale również aptekarzy i weterynarzy. Popularny charakter Fotoplastykonu, jak i ograniczenia czasowe uniemożliwiają pełne przedstawienie dziejów medycyny w Kaliszu. Z bogactwa faktów, zdarzeń i ludzi trzeba będzie wybrać najciekawsze i najważniejsze. Mamy nadzieję że wykład, choć nie rości sobie praw do pełnego przedstawienia dziejów medycyny w Kaliszu, choć trochę przybliży tę ciekawą kartę lokalnej historii.

Apteka Lessera dawniej Ehma przy ulicy Warszawskiej (obecnie Zamkowej) w Kaliszu. Fot. Z końca XIX w.

Popularne reklamowane na pocz. XX w. w prasie kaliskiej „Granulki Russyana niezawodny środek przeciwko chrypce, duszności kaszlu.

Reklama Zakładu Wodoleczniczego „Hydropatia” znajdującego się w kaliskim parku.

UWAGA: W trakcie wydarzenia obowiązuje zachowanie dystansu oraz środków ochrony osobistej – nakaz zakrywania ust i nosa . W przestrzeni dla widzów może w tym samym czasie przebywać maksymalnie 45 osób.

Autor: 

Personalia

e-mail
promocja@rc.fm

Nazwisko: 

Promocja Radia Centrum

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).