Świat w czasach pandemii

Ma już 27-letnią tradycję, a pierwszy został zorganizowany pod hasłem – Moja książka – mowa o konkursie bibliotecznym dla osób niepełnosprawnych, który na stałe wszedł do kalendarza imprez bibliotecznych w Kaliszu.

"Celem konkursów jest pokazanie umiejętności twórczych, zdolności manualnych osób niepełnosprawnych. Stworzenia im warunków zarówno do pracy indywidualnej jak i w grupach. Prace konkursowe są zazwyczaj wykonywane różnymi technikami: farbami, pastelami, w formie wyklejanki, fotografii, czy wiersza. Taka możliwość zaistnienia poprzez tworzenie, jest dla osób niepełnosprawnych niezwykle ważne. Zwiększa poczucie ich własnej wartości oraz stymuluje społeczną aktywność" - powiedziała radiuCENTRUM Zenona Kubiak, kierownik filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

Tegoroczny konkurs ze względu na obecną sytuację, różni się nieco od pozostałych. Jego tytuł brzmi "Świat w czasach pandemii". Potrwa do końca czerwca. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek. Prace konkursowe należy przesyłać do 20 czerwca."Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest, samodzielne lub pod okiem opiekuna, rodzica, wykonanie pracy w której uczestnicy opiszą, uszyją, narysują, zrobią zdjęcie, film lub w innej formie przedstawią postrzegany przez siebie świat w czasie pandemii" - dodaje Zenona Kubiak.
Ostateczna wersja powinna zostać utrwalona w wersji elektronicznej i przesłana na adres - filia3atmbp.kalisz.pl (|)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lipca tego roku. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im A. Asnyka.

Autor: 

Personalia

e-mail
romke@rc.fm

Nazwisko: 

Karolina Romke

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).