Szczepionka Sztuki w CKiS

W galeriach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu eksponowana jest wystawa Ziemowita Fincka pt. "Szczepionka Sztuki".

Artysta prezentuje głównie obrazy olejne, namalowane na płótnie, akwarele na papierze, oraz jedną rzeźbę wykonaną w drewnie. Wystawa jest bardziej przekrojem jego twórczości, powstałej przez ostatnich 10 lat, niż jedną serią, bądź zbiorem prac nawiązujących do jednego tematu lub jednej stylistyki. Swoją twórczość autor umieszcza pomiędzy abstrakcją, ekspresjonizmem, surrealizmem a opartem.

"Ludzkość zaczyna zmierzać w kierunku umożliwiającym zaobserwowanie na horyzoncie czasu i przestrzeni, powrót do w miarę "normalnego", choć innego niż przed pandemią świata. Szczepienia poprawiające stan zdrowia, zastrzyki finansowe dla firm konserwują miejsca pracy. Ja chciałbym zaprezentować niewielką szczepionkę składającą się z mojej twórczości. Świat musi wracać do stanu funkcjonalności całego "organizmu" ludzkości. Uważam, że sztuka jest jednym z takich składników, być może nie niezbędnym do przetrwania, ale niezbędnym do pełnego funkcjonowania.(...)
Tematyka, jakiej dotykam poprzez moje prace, jest zróżnicowana, od korzeni, czyli wierzeń i tradycji Słowian, do tematów współczesnych takich jak migracja, relacje międzyludzkie, system wierzeń, tradycje związane głównie z Polską historią i kulturą. Osobnym cyklem prac jest "HEOL" (Human Expression Of Life / Ludzka Ekspresja Życia), artystyczny pamiętnik twórczości, stworzony głównie z prac abstrakcyjnych. Tytuł np. "HEOL 11963" wskazuje, że dany obraz powstał w 11963 dniu mojego życia.

Prace czasami są w przekazie bardziej oczywiste do odczytania a czasami dość skomplikowane, z czego zdaje sobie sprawę. Zawsze ceniłem sobie opinię, odczucia i przemyślenia odbiorcy na temat którejś z moich prac najwyżej. Moja interpretacja jest tylko jedna, każdego odbiorcy natomiast osobista I niepowtarzalna. Innym powodem trudności w dokładnym tłumaczeniu moich prac jest sposób ich powstawania. Proces ten przypomina sen. Zasypiamy, pojawia się sen, budzimy się I zaczynamy dopiero zastanawiać się, dlaczego nam się objawił I jakie jest jego dokładne znaczenie. Czasami natomiast nie zastanawiamy się nad znaczeniem snu I doceniamy, że np. mogliśmy sobie chwilę polatać tak jak ptaki"- napisał w katalogu do wystawy Ziemowit Fincek.

Ziemowit Fincek ukończył Liceum Plastyczne w Kaliszu ze specjalnością renowacja elementów architektury. W latach 2011-2012 był stypendystą na Wydziale Malarstwa w Accademia di Belle Arti di Venezia we Włoszech. W 2014 r. uzyskał magisterium na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, a w 2015 r. ukończył studia II stopnia na Wydziale Szkła wrocławskiej ASP. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym, sztalugowym oraz malarstwem ściennym. Tworzy również obiekty artystyczne i rzeźby. Artysta pracuje w takich materiałach, jak szkło, ceramika i drewno. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.

Zarówno wystawa jak wernisaż odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Obowiązuje limit osób oraz nakaz zakrywania ust i nosa.

Ekspozycję będzie można oglądać do 27 czerwca br.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).