Spacer po Ogrodach Pamięci

Od soboty do poniedziałku, codziennie o 10:00, Miejska Biblioteka Publiczna na swym profilu facebookowym zaprasza na wirtualny spacer po trzech nekropoliach przy Rogatce. W krótkich filmach bibliotekarze - pozostając w atmosferze zadumy – opowiadają o miejscach pochówku jak o dziełach sztuki, nie zapominając oczywiście o wybitnych kaliszanach pochowanych na cmentarzach katolickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburskim.

Opowieść po kaliskich necro-polis, „miastach umarłych”, rozpocznie się od sobotniego spaceru po górce spod znaku róży Lutra, czyli Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, przez niedzielną wizytę na Cmentarzu Prawosławnym, po poniedziałkową opowieść o Cmentarzu Rzymsko-Katolickim. Przewodnikami będą Monika Sobczak Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych i Mateusz Halak z Filii nr 4.


na fot. od lewej: Mateusz Halak / filia nr 4 MBP, Monika Soczak-Waliś / kierownik Działu Zbiorów Specjalnych MBP im. A. Asnyka w Kaliszu

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski
To miejsce, w którym cichną wszelkie odgłosy miasta. Czarująca cisza tego miasta zmarłych opanowanego przez królestwo flory, towarzyszące dziełom sztuki sepulkralnej, wciąż daje wrażenie parku. Nekropolia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako najstarsza przy Rogatce (1689), jest pierwszym w Kaliszu przykładem nowożytnego cmentarza poza granicami (ówczesnego) miasta, odpowiadającego oświeceniowej sentencji „Miej odwagę być mądrym”. Wychodząc z pochówkiem przed rogatki miejskie, zadbano nie tylko o higienę miast, ale także stworzono doskonałą okazję do odrodzenia się tradycyjnej rzeźby funeralnej. Protestanckie nekropolis to miejsce ostatniego spoczynku wielu szacownych rodów związanych z Kaliszem. Zaczytajmy się w płytach epitafijnych tego cmentarza wypisanych piękną kaligrafią.

Cmentarz Prawosławny
Przechodząc na niespełna 100 lat pod panowanie rosyjskie, od 1815 roku Królestwo Polskie wzbogaciło się o pokaźną liczbę wyznawców prawosławia. Rosyjska cerkiew bardzo szybko przejęła na własność wcześniejsze nekropolie obrządku prawosławnego, a jej styl stał się symbolem całego zaboru. W miastach wyrosły cerkwie i sobory, zaś na cmentarzach monumentalne kaplice łudząco przypominające pałace Kremla. Nie inaczej wyglądało to w Kaliszu, czego świadectwo daje Cmentarz Grecko-Prawosławny z 1786 roku, na którym pochowano m. in. kwiat administracji kaliskiej spod berła caratu. Krzyże z dwoma ramionami sąsiadują tutaj z krzyżami łacińskimi oraz tymi zaopatrzonymi w tryzub i opowiadają całą nowożytną historię Europy środkowo-wschodniej.

Cmentarz Rzymsko-Katolicki
Antyczny rodowód cmentarzy chrześcijańskich ujęty jest w ich łacińskiej nazwie „nekropolis”, choć tak naprawdę, aby odróżnić się od pogan, pierwsi chrześcijanie swe miejsca pochówku określali słowem „koimeterion” - „miejsce snu”, gdzie śmierć miała być jedynie tymczasowym etapem - snem w oczekiwaniu na Sąd Ostateczny. Rzymskokatolicki cmentarz przy Rogatce, choć najmłodszy, to stawia się na czele jeśli wziąć pod uwagę ilość zabytkowych kaplic i rzeźb. Niezwykle niezręcznie nam było wybrać spośród setek zabytkowych grobowców te, które postanowiliśmy Państwu sportretować szerzej. Ilość dzieł sztuki sepulkralnej na nekropolii Kościoła Rzymskiego z powodzeniem wystarczyłaby do zrealizowania wielu takich jak ten odcinków. Ale pozostaje mieć nadzieję, że w ten sposób rozbudzimy Waszą ciekawość i chęć poznania kaliskich ogrodów pamięci.

Opracował: Mateusz Halak

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).