Powiat nagradza za 2019

Finansowe i honorowe nagrody przyznał Zarząd Powiatu Kaliskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury w roku 2019. To wyjątkowe wyróżnienia, które mają na celu uhonorowanie działających na terenie powiatu kaliskiego osób, pracowników instytucji kultury, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i twórców ludowych za ich pracę, wkład i zaangażowanie w ogólnie pojętą działalność kulturalną.

Nagrodami honorowymi wyróżnono: Alicję Sobczak - Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP w Blizanowie i Ochotniczą Straż Pożarną w Tłokini Wielkiej.

Nagrody finansowe w wysokości 1000 zł otrzymali:
- Paulina Wróblewska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie - za działalność kulturotwórczą wśród dzieci i dorosłych,
- Zbigniew Witkowski – Członek Kapeli Ludowej „Brzeziny", laureat wielu nagród na Festiwalach Folklorystycznych,
- Maria Przybył-Bilska - kierownik Zespołu Pieśni Brzezinianki i czynna śpiewaczka,
- Jadwiga Moras – lokalna wieroszpisarka, autorka tomiku poezji pt. „Wiersze zrodzone na cekowskiej ziemi",
- Izabela Drzewiecka – malarka, graficzka i popularyzatorka decoupażu, która swoimi pasjami zaraża młodzież szkolną,
- Paweł Grabowski - Prezes Orkiestry Dętej OSP Iwanowice, a zarazem ambasador kultury całego powiatu kaliskiego,
- i Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie-Kolonii, czynnie działające pod kierunkiem Bożeny Zadłużnej.

Ponadto nagrodą tą wyróżniono zespoły muzyczne:
- Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Liskowie
- Zespół Folklorystyczny „Kalina" z Blizanowa
- Zespół Folklorystyczny „Liskowianie"
- i Zespół Folklorystyczny „Korzeniewianki"

A wśród bibliotek nagrody przyznano najbardziej aktywnym placówkom:

- Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku
i Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków.

To właśnie w takich bibliotekach najczęściej koncentruje się życie kulturalne wsi i miasteczek, a dodatkowo są one miejscem gromadzenia dziedzictwa lokalnej kultury.

Niestety, z powodu pandemii nie odbędzie się coroczna powiatowa uroczystość "Spotkania z Kulturą", ale pamiątkowe statuetki zostaną wręczone idywidualnie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).