Park Miejski w monografii

Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu Ogród Cywilizacji” - to tytuł najnowszej książki popularno-naukowej Makarego Górzyńskiego, historyka sztuki i architektury. Autor jest znanym i cenionym regionalistą oraz popularyzatorem wiedzy na temat metodologii historii, problematyki miejskiej kultury architektonicznej oraz zabytków i ich ochrony. Publikacja przedstawia kaliski ogród miejski jako przestrzeń łączącą liczne funkcje i pełniącą różne role dla mieszkańców miasta. Jest efektem poszukiwań badawczych młodego autora i stanowi całościowe opracowanie dziejów kaliskiego parku.

Promocja monografii wydanej staraniem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbędzie się w piątek – 27 grudnia o godz. 16:00 w Malarni Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wstęp wolny.

na fot.: Makary Górzyński / historyk, regionalista / fot. E. Obała

Dr Makary Górzyński - historyk sztuki i architektury XIX-XX w. , regionalista, popularyzator wiedzy nt. metodologii historii, problematyki miejskiej kultury architektonicznej oraz zabytków i ich ochrony. Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Turku (2007), Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz Collegium Invisibile (2011-2016). Rozprawę doktorską zatytułowaną "Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełom XIX i XX wieku" obronił w Instytucie Historii Sztuki UW (4 grudnia 2019 r.). Jego pierwszy projekt badawczy dotyczył zabytkowej architektury Turku i powiatu tureckiego, później zainteresował się Kaliszem i jego okolicami. Przez kilka lat współpracował z portalem Warszawa1939.pl, wspomagając rozwój bazy danych o architekturze stolicy. Dr Makary Górzyński jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Society of Architectural Historians oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2011), działając w Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN. Na swoim koncie ma wiele publikacji, także w pismach naukowych. Otrzymał wyróżnienia i nagrody: odznakę "Zasłużony dla miasta Turku", nagrodę Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa, nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza, nagrodę za najlepszą publikację o Wielkopolsce.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).