O Fibigerach w Fotoplastikonie

Rok Rodziny Fibigerów, ogłoszony w Kaliszu w 2020 roku, powoli dobiega końca. Wielopokoleniowa Rodzina Fibigerów, wybitnych fortepianmistrzów, wniosła znaczny wkład w rozwój przemysłu fortepianowego, życia muzycznego, a przede wszystkim kultury muzycznej Kalisza.
Z tej okazji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na wykład popularno-naukowy z cyklu „Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku”. Tym razem dr Maria Kaczmarkiewicz wystąpi z prelekcją zatytułowaną „Fibigerowie i muzyczny Kalisz”.
Spotkanie odbędzie się w tę niedzielę o godz. 17:00 w sali przy Łaziennej 6. Wstęp wolny.

Dr Maria Kaczmarkiewicz:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki, wieloletni nauczyciel akademicki, autorka wielu opracowań i publikacji z zakresu dydaktyki muzyki, redaktor naukowy i współautor książki Muzyka moją pasją … o Mirosławie Niziurskim oraz biogramów.

fot. za CKiS w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).