Kaliski akcent w Gdańsku

4 zabytkowe książki z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu pokazano na wystawie "Dziedzictwo utracone" w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Użyczone egzemplarze to księgi ocalone przez kaliszan w czasie barbarzyńskiej akcji zakopywania przez Niemców Kanału Babinki księgozbiorem z ówczesnych bibliotek, podczas II wojny światowej. Gdańska ekspozycja przedstawia skalę strat poniesionych przez polską kulturę w latach 1939-1945 oraz udokumentowane przykłady jej ratowania przez Polaków w całym kraju.

"Słownik języka polskiego..." opracowany przez Aleksandra Zdanowicza wydany w 1861, „Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich” Samuela Adalberga z 1889 r. oraz „Żywot Mikołaja Kopernika” Ignacego Polkowskiego z 1873 - to książki pochodzące z kolekcji Leopolda Juliana Kronenberga, którą ofiarował kaliskiej Bibliotece i Czytelni Publicznej im. Adama Mickiewicza po jej zrujnowaniu przez Niemców w 1914 r. Na wystawie zostały wyeksponowane jako przykład heriocznej postawy kaliszan" - powiedział radiuCENTRUM Adam Borowiak, dyrektor kaliskiej Biblioteki.
na fot. od lewej: Monika Sobczak-Waliś, Adam Borowiak / MBP im. A. Asnyka w Kaliszu
Kaliszanie ratowali niszczone przez okupanta książki ryzykując często własne życie. Do takich osób należał m.in. Teodor Koperski, ojciec Macieja Koperskiego, który przed wojną pracował w kaliskim starostwie, a także pocztowiec Piotr Molek, ojciec Kazimiery Łaźnej. Dzięki ich bohaterskiej postawie po latach do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka trafił m.in. fragment księgozbioru Kronenberga.

Książki z Kalisza otwierają część wystawy poświęconą dziedzictwu słowa pisanego.
Wystawa w Muzeum w Gdańsku jest dostępna dla zwiedzających do 23 czerwca br.
Patronat honorowy nad wydarzenem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).