Droga zawsze...

Nowa wystawa fotograficzna w Galerii w Hallu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Swoje prace zebrane pod tytułem "Droga zawsze..." prezentuje Tadeusz Topolski. „Droga zawsze...”. Wystawę można oglądać do 10 listopada.

„W fotograficznej działalności Tadeusza Topolskiego cechy łączące jego prace to: wyraźne odwoływanie się do tradycji, silny dystans do łatwości jej uprawiania i poszukiwanie w werystycznej konieczności medium uniwersalizujących metafor. Autor stawiając na pozornie proste znaki, stara się zgłębiać ich znaczenie, ale bez odwoływania się do wyraźnych przesłań. W jego pracach często pobrzmiewają tropy poszukiwań Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka czy Edwarda Hartwiga. Twórców, którzy traktowali fotografię często tylko jako punkt wyjścia. Starali się zmuszać ją do przekraczania jej charakterystycznych walorów, jednocześnie bez uchylania jej istoty. Można powiedzieć, że nad ich pracami unosiła się egzystencjalna mgła, której poszukuje również koniński fotograf. Jednocześnie autor stara się połączyć historyczne poszukiwania fotograficzne, z tym, co raczej wpisuje się w kulturę remiksu, obrazu w obrazie. W jego najnowszym cyklu realizowanym na styku fotografii analogowej i cyfrowej, obraz podstawowy odsyła do kolejnego, wewnętrznego obrazu, zaprasza do labiryntu znaczeń bez nici Ariadny. Topolski postanawia zamaskować pierwotny wydźwięk obrazu, przesłonić jaskrawość symboliki, by w efekcie zostawić odbiorców z ich osobistymi pytaniami. Co nie jest takie oczywiste w czasach, gdy nie zadaje się pytań, nie drąży w szczelinach istnienia i nie szuka na pograniczu, domagającego się przekroczenia…”

Robert Brzęcki

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).