Dary Natury na Zawodziu

W tę sobotę i niedzielę na kaliskim Grodzisku Archeologicznym na Zawodziu odbędzie się festyn "Dary Natury".

Na podgrodziu stanie 10 namiotów i wiat w których zamieszka 20 popularyzatorów historii w replikach strojów z okresu wczesnego średniowiecza. W historycznym obozowisku prezentowane będą dawne zajęcia naszych przodków w tamtego okresu, związane z hodowlą zwierząt, łowiectwem, wykorzystaniem drewna, plecionkarstwem, zbieraniem i stosowaniem ziół, snycerstwem, a także ze średniowieczną kuchnią. Nie zabraknie również dawnych wojów i muzyki.

Festyn odbywał się będzie w godzinach od 10:00 do 17:00.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).