Odszedł Leon Lewandowski

W piątek, 26 marca odszedł Leon Lewandowski - kaliski wiejski muzykant, skrzypek i basista z Jagodzińca koło Brzezin, związany od 1985 roku z Kapelą „Brzeziny”. Występował jako solista instrumentalista, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na krajowych przeglądach muzyki i śpiewu tradycyjnego. Uczył także młode pokolenia muzykantów, przekazując swoje unikalne umiejętności i popularyzując żywe tradycje ludowe.

Praca Pana Leona została dostrzeżona i doceniona odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2008 roku oraz w 2017 medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Został też laureatem Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” w 2011 roku. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wystąpiło o przyznanie skrzypkowi Nagrody im. Oskara Kolberga, którą otrzymał w 2018 roku.

Pogrzeb mistrza tradycji Leona Lewandowskiego odbedzie się w poniedziałek, 29 marca o godz. 15:00 w kościele i na cmentarzu w Brzezinach k. Kalisza.


na fot.: Leon Lewandowski / wokalista i muzyk tradycyjny

Leon Lewandowski z Jagodzińca koło Brzezin w powiecie kaliskim – muzykował od najmłodszych lat. Grał na skrzypcach i basach kaliskich. Świetnie śpiewał. Urodził się 4 kwietnia 1926 roku w pobliskiej miejscowości Pałka w rodzinie chłopskiej. Na skrzypcach zaczął grać jako kilkunastoletni chłopak. Uczył się tej skrzypcowej sztuki podpatrując starszych muzykantów, m.in. słuchając wuja Majewskiego, harmonisty. Uczył się grania pasąc krowy, a pierwsze skrzypeczki dostał na odpuście. Nasiąkał muzyką wiejską, bo przed wojną była jeszcze w szerokim obiegu, szczególnie ta do tańca. Wychował się słuchając śpiewaczek i muzykantów z okolic Brzezin. Wkrótce grywał już na wiejskich weselach i zabawach. Przez następnych kilkadziesiąt lat muzykował, tworząc różne składy kapel, m.in. z zespołem Strzelców, ogrywając wszystkie okoliczne wesela. Uprawiał także mały kawałek ziemi oraz pracował na budowach, w lesie, w zakładzie melioracji.

Od 1985 roku aż do śmierci Leon Lewandowski należał do Kapeli Ludowej „Brzeziny”, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. W czasie ponad 40 lat grania muzyki tradycyjnej tego regionu kapela wielokrotnie reprezentowała Gminę Brzeziny, dawne województwo kaliskie oraz obecny powiat kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w Polsce i za granicą. Na początku lat 2000 Pan Leon zaczął występować jako solista instrumentalista, zdobywając liczne nagrody. Uczył także młode pokolenia muzykantów, przekazując swoje unikalne umiejętności. Występował na Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie od 2016. Pod koniec 2017 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu uwieczniło muzykę Lewandowskiego na wydanej płycie Nie takie wolne kawołki. Dwa lata później kolejne wydawnictwo z muzyką pana Leona stworzyła Fundacja Dorzecze Prosny i Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona Leon Lewandowski skrzypek znad Prosny, nagrodzone Fonogramem Źródeł. Grania muzykanta można także posłuchać na płycie z wyborem utworów z Biesiad Folkloru oraz płycie i kasecie Kapeli „Brzeziny”.
Pan Leon Lewandowski był jednym z ostatnich prawdziwych muzyków wiejskich. Autentyzm twórczości Pana Leona przejawiał się w jego tradycyjnej grze. Całym swoim muzycznym życiem Leon Lewandowski przyczynił się do zachowania oraz popularyzacji w swojej miejscowości, w całej Polsce i za granicą – żywych tradycji ludowych. Praca Pana Leona została dostrzeżona i doceniona odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2008 roku oraz w 2017 medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Został też laureatem Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” w 2011 roku. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wystąpiło o przyznanie skrzypkowi Nagrody im. Oskara Kolberga, którą Leon Lewandowski otrzymał w 2018 roku.

Tekst: Anna Gałczyńska CKiS w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).