Pobożne ćwiczenie...

„Ćwiczenia pobożne dla przygotowania się do dobrej śmierci na każdy dzień, przez tydzień rozłożone...” - tak brzmi tytuł zabytkowego starodruku zakupionego w ostatnim czasie przez Miejską Bibliotekę Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu.

Całość rozważań, jak wskazuje tytuł, została przygotowana na siedem kolejnych dni tygodnia zaczynając od niedzieli. W przedmowie mamy zawartą informację, iż podejmujący przygotowania z pomocą „Ćwiczeń...” mogli zyskać darowanie kar na mocy odpustów papieży Aleksandra VII (z 1657) oraz Benedykta XIV (z 1749 i 1753).
Autorem tego niewielkich rozmiarów dzieła jest Jan Krasset (1618-1692), wysoko ceniony teolog, pisarz ascetyczny oraz kaznodzieja. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1638 r. Po ukończeniu studiów wykładał filozofię oraz przedmioty humanistyczne. Był także kaznodzieją w Amiens i Rouen, a od 1669 r. kierował w Paryżu religijnym stowarzyszeniem mężczyzn. Krasset wydał szereg dzieł, w których zalecał m. in. metodyczne rozmyślanie, propagował duchowość opartą na szacunku dla porządku ustalonego przez Boga oraz poddanie się Jego woli i wierne wypełnianie obowiązków.

Prace francuskiego jezuity cieszyły się sporą popularnością także w Rzeczypospolitej stąd ich liczne przekłady. W języku polskim ukazały się m. in. „Sposób nowy modlitw, albo medytacje chrześcjańskie [!] …” przetłumaczone decyzją bpa krakowskiego Andrzeja Załuskiego (Kraków 1748), „Rozmowy o Najśw. Sakramencie...” przełożone przez Aleksandrę z Załuskich Lanckorońską (Warszawa 1735), „Przygotowanie do śmierci...” przetłumaczone przez ks. Wojciecha Tylkowskiego (Warszawa 1693) oraz „Uwagi, albo rozmyślania chrześć. nad celniejszemi [!] wyrokami Ewangelji [!]...” (Przemyśl 1765).

W Kaliszu czcionkami typografii jezuickiej wydano „Nowy sposób rozmyślania” (1760), „Uwagi chrześc. na wszystkie dni całego roku...” części od 1 do 5 (1767) – wszystkie już znajdują się w zbiorach biblioteki - oraz „Ćwiczenia pobożne dla przygotowania się do dobrej śmierci na każdy dzień, przez tydzień rozłożone” (1763). W przypadku tych ostatnich nazwisko tłumacza pozostaje bliżej nieznane, wiemy tylko iż był podobnie jak autor jezuitą.

Zakupiony egzemplarz liczy 94 strony obłożone w oprawę broszurową. Na przedniej wyklejce znajduje się okrągła pieczęć klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, do biblioteki którego wcześniej należał. Stan zachowania można określić jako bardzo dobry.

Udział kaliskiej biblioteki w aukcji zakupu cennego starodruku możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).